Wikisoc - De vrije informatiebron over sociaal recht in België

Welkom op de WikiSoc blog

WikiSoc is een blog waarin prof. Willy van Eeckhoutte fouten signaleert in of vragen stelt bij informatie over arbeids- of socialezekerheidsrecht in de media.
Niet de zoveelste opinie, maar hard recht

Over de bok en de kemel

Categorieën: Ondernemingsraad Ontslag

La nièce de la coiffeuse

De seksuele geaardheid van kappers en het arbeidsrecht

10 april 2016

La nièce de la coiffeuse*

uit 1990. Geregisseerd door Patrice Leconte, met Jean Rochefort, Anna Galiena en Roland Bertin.
De Morgen, zaterdag 9 april 2016
De Morgen en De Standaard, weekend van 9-10 april 2016

Hoe zou de Belgische arbeidsrechtbank daar tegenover (moeten) staan?

Volgens het krantenartikel is er hier alvast geen probleem van bewijs, wat eerder uitzonderlijk is: de werknemer werd ontslagen omwille van zijn seksuele geaardheid.

Discriminatie?

 De Antidiscriminatiewet vermeldt seksuele geaardheid als een van de discriminatiegronden waartegen hij strijdmiddelen aanreikt (art. 3).

 Elk direct onderscheid op grond van een van de beschermde criteria vormt een directe discriminatie, tenzij daarvoor rechtvaardigingsgronden bestaan (art. 7),

Rechtvaardiging?

In afwijking van de algemene regel, die legitieme doelstellingen die worden nagestreefd met passende en noodzakelijke middelen als rechtvaardigingsgronden aanmerkt, kan een direct onderscheid op grond van seksuele geaardheid uitsluitend gerechtvaardigd worden op grond van wezenlijke en bepalende beroepsvereisten (art. 8, § 1). Daarvan is maar sprake wanneer een bepaald kenmerk dat verband houdt met seksuele geaardheid vanwege de aard van de betrokken specifieke beroepsactiviteiten of de context waarin deze worden uitgevoerd, wezenlijk en bepalend is, en het vereiste berust op een legitieme doelstelling en evenredig is ten aanzien van deze nagestreefde doelstelling (art. 8, § 2). Het is evident dat daarvan geen sprake is in een kapperszaak.

 De redenering van de Franse rechter gaat in België dus zeker niet op: het is niet omdat in kapperszaken veel homoseksuelen zouden werken, dat men iemand om reden van die geaardheid zou mogen ontslaan.

 

 Conclusie

 Er is m.a.w. beslist sprake van een ontslag dat berust op discriminatie, wat het gehele arsenaal van de wet ter beschikking stelt van de werknemer, waaronder een vorderingsrecht om een schadevergoeding gelijk aan zes maanden loon te verkrijgen als de werkgever weigert in te gaan op een vraag tot wederopneming in de onderneming van de ontslagen werknemer (art. 17, § 6, Antidiscriminatiewet)

 *de titel van dit stukje naar :

Categorieën: Discriminatie Ontslag

De elfde van elf.

Een kwestie van Vlaamse werkdagen.

10 maart 2016

De elfde van elf.

Een kwestie van Vlaamse werkdagen.

Categorieën: Feestdagen Ontslag

Kortingen bij Delhaize. Op de lonen.

Categorieën: Discriminatie Loon Ontslag

Om arbeidsrechtelijke redenen niet kunnen reageren bij een ontslag”

Categorieën: Discriminatie Ontslag

Inschrijven

Updates ontvangen via mail?

WikiSoc volgen via Twitter

 

Wikisoc volgen via Google+

 

 

WAT? wx5 (wwwww) 

 Wij Willen Wettelijke Waarheden Weten 

 

De media verspreiden voortdurend informatie die rechtstreeks of onrechtstreeks juridisch is.

  

Wikisoc speurt naar nieuwsmededelingen met sociaalrechtelijke informatie die vragen oproepen (en probeert die vragen te beantwoorden).

 

 

VOOR WIE?

 

 Voor de (al dan niet eeuwige) student en voor al wie (minstens voor een stukje) leeft om te leren, zoals de auteur.

 

 

DE AUTEUR 

 

 

advocaat Willy van Eeckhoutte

 

professor Willy van Eeckhoutte

 

ANDERE INFORMATIE OVER SOCIAAL RECHT:

klik op de afbeelding

 

 

           

 

          

 

 

Trefwoorden