Wikisoc - De vrije informatiebron over sociaal recht in België

Welkom op de WikiSoc blog

WikiSoc is een blog waarin prof. Willy van Eeckhoutte fouten signaleert in of vragen stelt bij informatie over arbeids- of socialezekerheidsrecht in de media.
Niet de zoveelste opinie, maar hard recht

Meer of minder arbeidscontractanten bij de overheid?

De Belgische sociale zekerheid gejost

sociale zekerheid - bijdragen - sociale fraude

09 mei 2017

De Belgische sociale zekerheid gejost

Seks en de inconsistentie van de Koning

interne dienst voor preventie en bescherming op het werk - externe dienst voor preventie en bescherming op het werk

04 mei 2017

Hoofse letters in extern en intern.

Op sommige Vlaams belangers drukt een stempel, op andere niet

"Werkloosheidssteun": laat je rechterhand weten wat je linkerhand steunt

Sociaaljuridische newspeak (7)

Journalisten zijn vaak echte taalvirtuozen. Maar zij kunnen ook te ver gaan.

Is werklozensteun in de zin van werkloosheidsuitkering misschien nog net aanvaardbaar - al is werkloosheidsuitkering de juridisch correcte term - werkloosheidssteun is helemaal van de pot gerukt. Niet omdat het woord, anders dan werklozensteun, ontbreekt in Van Dale, maar omdat het steun aan de werkloosheid en niet aan de werklozen betekent.

 Maar misschien heb ik de subtiele kritiek (aan het adres van de regering of, wie weet, misschien wel de vakbonden?) niet begrepen die in het hanteren van de term verscholen zit.

Inschrijven

Updates ontvangen via mail?

WikiSoc volgen via Twitter

 

Wikisoc volgen via Google+

 

 

WAT? wx5 (wwwww) 

 Wij Willen Wettelijke Waarheden Weten 

 

De media verspreiden voortdurend informatie die rechtstreeks of onrechtstreeks juridisch is.

  

Wikisoc speurt naar nieuwsmededelingen met sociaalrechtelijke informatie die vragen oproepen (en probeert die vragen te beantwoorden).

 

 

VOOR WIE?

 

 Voor de (al dan niet eeuwige) student en voor al wie (minstens voor een stukje) leeft om te leren, zoals de auteur.

 

 

DE AUTEUR 

 

 

advocaat Willy van Eeckhoutte

 

professor Willy van Eeckhoutte

 

ANDERE INFORMATIE OVER SOCIAAL RECHT:

klik op de afbeelding

 

 

           

 

          

 

 

Trefwoorden