Wikisoc - De vrije informatiebron over sociaal recht in België

Welkom op de WikiSoc blog

WikiSoc is een blog waarin prof. Willy van Eeckhoutte fouten signaleert in of vragen stelt bij informatie over arbeids- of socialezekerheidsrecht in de media.
Niet de zoveelste opinie, maar hard recht

Terug naar overzicht

België heeft evenmin een wettelijk minimumloon als Duitsland

Maar er is wel een door werkgevers en vakbonden onderhandeld minimum.

12 september 2013

In de media

“Duits loondebat

De belangrijkste Duitse vleesverwerkende bedrijven voeren een minimumloon in. Dat heeft meer te maken met de nakende parlementsverkiezingen daar dan met de Belgische oprispingen over de 'mini-jobs'.

In Duitsland zijn er geen wettelijke minimumlonen. In sommige sectoren zijn ze wel gangbaar, maar dan worden ze onderhandeld tussen werkgevers en vakbonden”. 

                               Jean VANEMPTEN in De Tijd van 12 september 2013.

 

Ook in België zijn er geen wettelijke minimumlonen, maar enkel minimumlonen die worden onderhandeld door de sociale partners.

 Dat gebeurt in de regel in de schoot van de paritaire comités en subcomités, zodat het minimumloon verschilt van bedrijfstak tot bedrijfstak.

 Wel is er een interprofessioneel “gemiddeld minimummaandinkomen”. Maar

  1. dat is, zoals de benaming zelf zegt, geen minimum maand- of uurloon, maar de garantie van een maandelijks gemiddelde van wat op jaarbasis in aanmerking komt;
    1. geen wettelijk bedrag, maar een bedrag dat interprofessioneel wordt onderhandeld door de sociale partners, meer bepaald door de interprofessionele werkgevers- en werknemersorganisaties in de schoot van de Nationale Arbeidsraad.

 Het is te vinden in de CAO nr. 43 van 2 mei 1988, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, houdende wijziging en coördinatie van de CAO nr. 21 van 15 mei 1975 en nr. 23 van 25 juli 1975 betreffende de waarborg van een gemiddeld minimummaandinkomen.

 Sinds 1 december 2013 bedraagt het 1.501,82 euro voor werknemers van 21 jaar die voltijdse arbeid verrichten (voor sommige oudere werknemers en voor jongeren gelden anderen bedragen waarop hier niet wordt ingegaan). Het geldt voor werknemers tewerkgesteld in bedrijfstakken waar geen cao’s bestaan die zelf voorzien in een (hoger) bedrag, hetzij via een eigen gewaarborgd gemiddeld minimummaandinkomen, hetzij via minimumlonen die tot een hoger resultaat leiden.

 Gaat men uit van een 38-urenweek en een werknemer die geen enkel aanvullend voordeel geniet, dan komt het gewaarborgd gemiddeld minimummaandinkomen neer op 1.501,82 x 3 (om een kwartaalloon te verkrijgen), gedeeld door 13 (om een weekloon te krijgen) en gedeeld door 38 (om een uurloon te verkrijgen) of 9,12 euro per uur. In ieder geval een veelvoud van de uurlonen waarvan men hoort dat ze in Duitsland betaald worden.

Inschrijven

Updates ontvangen via mail?

WikiSoc volgen via Twitter

 

Wikisoc volgen via Google+

 

 

WAT? wx5 (wwwww) 

 Wij Willen Wettelijke Waarheden Weten 

 

De media verspreiden voortdurend informatie die rechtstreeks of onrechtstreeks juridisch is.

  

Wikisoc speurt naar nieuwsmededelingen met sociaalrechtelijke informatie die vragen oproepen (en probeert die vragen te beantwoorden).

 

 

VOOR WIE?

 

 Voor de (al dan niet eeuwige) student en voor al wie (minstens voor een stukje) leeft om te leren, zoals de auteur.

 

 

DE AUTEUR 

 

 

advocaat Willy van Eeckhoutte

 

professor Willy van Eeckhoutte

 

ANDERE INFORMATIE OVER SOCIAAL RECHT:

klik op de afbeelding

 

 

           

 

          

 

 

Trefwoorden