Wikisoc - De vrije informatiebron over sociaal recht in België

Welkom op de WikiSoc blog

WikiSoc is een blog waarin prof. Willy van Eeckhoutte fouten signaleert in of vragen stelt bij informatie over arbeids- of socialezekerheidsrecht in de media.
Niet de zoveelste opinie, maar hard recht

Terug naar overzicht

Burn-out is geen arbeidsongeval

Maar zou een beroepsziekte kunnen zijn

29 april 2014
De Tijd, woensdag 29 april 2014, p. 11

Wellicht sluit de cartoon van Zak in De Tijd van vandaag aan bij een exact een maand geleden, op 29 maart 2014, bekendgemaakt standpunt van Groen dat burn-out een arbeidsongeval is.

De Tijd 29 maart 2014, p. 5

Maar is dat wel zo, dat bang zijn voor de verkiezingsresultaten geen arbeidsongeval is, een burn-out wel?

In de huidige stand van de wetgeving vereist een arbeidsongeval een letsel (art. 7, eerste lid, Arbeidsongevallenwet). Daarom alleen al is “bang zijn” geen ongeval. Toch wordt het begrip letsel ruim ingevuld door rechtspraak en doctrine. Psychisch eronderdoor gaan zou als een letsel kunnen worden beschouwd en dus komt ook een burn-out principieel als letsel in aanmerking.

Maar een burn-out komt even principieel niet als arbeidsongeval in aanmerking, omdat een ongeval jurisprudentieel en doctrinaal wordt omschreven als een relatief korte gebeurtenis. Maar, zo bevestigt Van Dale Groot Woordenboek der Nederlandse Taal, een burn-out is een “verschijnsel van emotionele uitputting, depersonalisatie en een gevoel van verminderde persoonlijke bekwaamheid ten gevolge van langdurige overbelasting op het werk”.

 

Is een burn-out dan een beroepsziekte?

Vooreerst geven ziekten die voorkomen op de lijst van de beroepsziekten, aanleiding tot vergoeding in de beroepsziekteregeling (art. 30 Beroepsziektewet).

Als zodanig komt burn-out niet voor op die lijst, zodat die weg geen soelaas biedt.

Met toepassing van het “open systeem” kunnen ook een ziekte die niet op de lijst is vermeld, maar die “op een determinerende en rechtstreekse wijze het gevolg is van de beroepsuitoefening” vergoed worden in de beroepsziekteregeling. Maar dan moet de werknemer het bewijs van het oorzakelijk verband leveren tussen de ziekte en de blootstelling aan het beroepsrisico van de ziekte (art. 3Obis Beroepsziektewet). Wel is niet vereist dat de ziekte uitsluitend te wijten is aan de beroepsuitoefening.

Bovendien moet de werknemer nog bewijzen dat hij aan “het beroepsrisico” van de ziekte is blootgesteld. Er is sprake van een beroepsrisico als de blootstelling aan de schadelijke invloed (1) inherent is aan de beroepsuitoefening, (2) beduidend groter is dan de blootstelling van de bevolking in het algemeen en (3) volgens algemeen aanvaarde medische inzichten, in groepen van blootgestelde personen de overwegende oorzaak van de ziekte vormt (art. 32 Beroepsziektewet), wat de werknemer moet bewijzen. Dat lijkt niet eenvoudig, maar misschien niet uitgesloten.

 

Conclusie

Burn-out willen vergoeden in de arbeidsongevallenregeling lijkt niet de goede weg. Het past niet in de eigenheid van de regeling.

Categorieën: Beroepsziekten

Inschrijven

Updates ontvangen via mail?

WikiSoc volgen via Twitter

 

Wikisoc volgen via Google+

 

 

WAT? wx5 (wwwww) 

 Wij Willen Wettelijke Waarheden Weten 

 

De media verspreiden voortdurend informatie die rechtstreeks of onrechtstreeks juridisch is.

  

Wikisoc speurt naar nieuwsmededelingen met sociaalrechtelijke informatie die vragen oproepen (en probeert die vragen te beantwoorden).

 

 

VOOR WIE?

 

 Voor de (al dan niet eeuwige) student en voor al wie (minstens voor een stukje) leeft om te leren, zoals de auteur.

 

 

DE AUTEUR 

 

 

advocaat Willy van Eeckhoutte

 

professor Willy van Eeckhoutte

 

ANDERE INFORMATIE OVER SOCIAAL RECHT:

klik op de afbeelding

 

 

           

 

          

 

 

Trefwoorden