Wikisoc - De vrije informatiebron over sociaal recht in België

Welkom op de WikiSoc blog

WikiSoc is een blog waarin prof. Willy van Eeckhoutte fouten signaleert in of vragen stelt bij informatie over arbeids- of socialezekerheidsrecht in de media.
Niet de zoveelste opinie, maar hard recht

Terug naar overzicht

De basis van het arbeidsrecht

45 of honderd jaar oud?

31 mei 2016
De Morgen, dinsdag 31 mei 2016, p. 2-3.

Euh…. dat zou ik zelf niet durven zeggen.

 Blijkbaar begaan de schrijvers van het stukje de (klassieke) vergissing van bachelorstudenten: ze laten zich misleiden door het opschrift van een wet. De Arbeidswet van 16 maart 1971 is, in tegenstelling tot wat dat beknopte opschrift zou kunnen laten vermoeden, niet een alomvattende wet op “de arbeid”, maar een wet die een aantal aspecten van arbeidsbeschermingsrecht regelt: kinderarbeid, arbeids- en rusttijden (waaronder zondagsarbeid, arbeidsduur en nachtarbeid) en moederschapsbescherming

 Zeer belangrijke zaken, zonder twijfel. Maar de basis, d.w.z. de grondslag, van ons arbeidsrecht?

 Als u het mij vraagt, gaat de basis van het arbeidsrecht eerder terug tot de wet van 10 maart 1900 op de arbeidsovereenkomst (voor werklieden). Met die wet werd voor het eerst juridisch erkend dat wie in ondergeschikt verband werkt, dreigt het slachtoffer te worden van de autonomie van de contractpartijen die in het gemeen recht geldt. Aan de gezinssamenstellingen is sindsdien nog meer veranderd dan sinds 1971, daarmee zal eenieder wel akkoord gaan. Maar niet iedereen zal het ermee eens zijn dat de machtsverhoudingen die een arbeidsrelatie met gezag kenmerkt, voor elke werknemer fundamenteel veranderd is.

 

Categorieën: Arbeidswet

Inschrijven

Updates ontvangen via mail?

WikiSoc volgen via Twitter

 

Wikisoc volgen via Google+

 

 

WAT? wx5 (wwwww) 

 Wij Willen Wettelijke Waarheden Weten 

 

De media verspreiden voortdurend informatie die rechtstreeks of onrechtstreeks juridisch is.

  

Wikisoc speurt naar nieuwsmededelingen met sociaalrechtelijke informatie die vragen oproepen (en probeert die vragen te beantwoorden).

 

 

VOOR WIE?

 

 Voor de (al dan niet eeuwige) student en voor al wie (minstens voor een stukje) leeft om te leren, zoals de auteur.

 

 

DE AUTEUR 

 

 

advocaat Willy van Eeckhoutte

 

professor Willy van Eeckhoutte

 

ANDERE INFORMATIE OVER SOCIAAL RECHT:

klik op de afbeelding

 

 

           

 

          

 

 

Trefwoorden