Wikisoc - De vrije informatiebron over sociaal recht in België

Welkom op de WikiSoc blog

WikiSoc is een blog waarin prof. Willy van Eeckhoutte fouten signaleert in of vragen stelt bij informatie over arbeids- of socialezekerheidsrecht in de media.
Niet de zoveelste opinie, maar hard recht

Terug naar overzicht

De Belgische sociale zekerheid gejost

sociale zekerheid - bijdragen - sociale fraude

09 mei 2017
De Morgen, dinsdag 9 mei 2017, p. 3
De Tijd, dinsdag 9 mei 2017, p. 17

Kan de Belgische sociale zekerheid “omzeilen” worden beschouwd als “een trucje om een lager loon te betalen dan dat waarop [de werknemers] recht hebben”? Niet echt.

 

Omzeilen, ontduiken en frauderen

Vooreerst zou ik het “aangeven” bij de Luxemburgse sociale zekerheid van werknemers die in België werken, niet, zoals De Morgen doet, het “omzeilen”, d.w.z. het uit de weg gaan, van de Belgische sociale zekerheid durven noemen. "Ontduiken", term die De Tijd gebruikt, is al wat beter. Maar "fraude", d.w.z.  bedrog gepleegd door vervalsing van administratie, duidt uiteindelijk het beste aan waarover het gaat. Beide kranten gebruiken dat woord overigens ook in de titel van het stukje.

 

Loon en loonkost

Maar belangrijker is dat de hoogte van het loon niet wordt bepaald door socialezekerheidswetgeving waaronder men valt. Die hangt af van het toepasselijke arbeidsrecht.

De werkgeverbijdragen voor de sociale zekerheid die boven op het loon komen, verhogen wel de loonkost, als men daarmee het geheel bedoeld van de uitgaven die voortvloeien uit het verschuldigd zijn van loon.

Inschrijven

Updates ontvangen via mail?

WikiSoc volgen via Twitter

 

Wikisoc volgen via Google+

 

 

WAT? wx5 (wwwww) 

 Wij Willen Wettelijke Waarheden Weten 

 

De media verspreiden voortdurend informatie die rechtstreeks of onrechtstreeks juridisch is.

  

Wikisoc speurt naar nieuwsmededelingen met sociaalrechtelijke informatie die vragen oproepen (en probeert die vragen te beantwoorden).

 

 

VOOR WIE?

 

 Voor de (al dan niet eeuwige) student en voor al wie (minstens voor een stukje) leeft om te leren, zoals de auteur.

 

 

DE AUTEUR 

 

 

advocaat Willy van Eeckhoutte

 

professor Willy van Eeckhoutte

 

ANDERE INFORMATIE OVER SOCIAAL RECHT:

klik op de afbeelding

 

 

           

 

          

 

 

Trefwoorden