Wikisoc - De vrije informatiebron over sociaal recht in België

Welkom op de WikiSoc blog

WikiSoc is een blog waarin prof. Willy van Eeckhoutte fouten signaleert in of vragen stelt bij informatie over arbeids- of socialezekerheidsrecht in de media.
Niet de zoveelste opinie, maar hard recht

Terug naar overzicht
De Tijd, dinsdag 27 september 2016, p. 16

Dit is een mooi voorbeeld van wat men in het arbeidsrecht een collectief-normatieve cao-bepaling noemt.

Althans als het werkzekerheidsbeding geformuleerd is in de zin die ik denk (de tekst zelf heb ik niet gezien) nl. in de trant van de werkgever verbindt zich ertoe in een bepaalde periode niet tot ontslag over te gaan om economische redenen. In dat geval gaat het over een verbintenis die de werkgever aangaat ten opzichte van de collectiviteit van zijn personeel.

Collectief-normatieve bepalingen incorporeren zich niet in de individuele arbeidsovereenkomst van iedere werknemer die onder het toepassingsgebied van de cao valt. Voor hen geldt ook niet de voortgezette binding die de wet toekent aan individueel-normatieve bepalingen van collectieve arbeidsovereenkomsten, welke laatste in de regel hun gelding blijven houden na het verstrijken van de duur waarvoor de cao wordt gesloten (art. 23 Cao-wet).

De eventuele bepaling die voorziet in de toekenning aan de werknemer van een vergoeding als hij wordt ontslagen met schending van het werkzekerheidsbeding, is wel een individueel-normatieve bepaling. Maar zij kan natuurlijk maar spelen als het werkzekerheidsbeding zelf nog van toepassing is, wat bij hypothese niet meer het geval is na het verstrijken van de duur waarvoor de cao werd gesloten.

 

Inschrijven

Updates ontvangen via mail?

WikiSoc volgen via Twitter

 

Wikisoc volgen via Google+

 

 

WAT? wx5 (wwwww) 

 Wij Willen Wettelijke Waarheden Weten 

 

De media verspreiden voortdurend informatie die rechtstreeks of onrechtstreeks juridisch is.

  

Wikisoc speurt naar nieuwsmededelingen met sociaalrechtelijke informatie die vragen oproepen (en probeert die vragen te beantwoorden).

 

 

VOOR WIE?

 

 Voor de (al dan niet eeuwige) student en voor al wie (minstens voor een stukje) leeft om te leren, zoals de auteur.

 

 

DE AUTEUR 

 

 

advocaat Willy van Eeckhoutte

 

professor Willy van Eeckhoutte

 

ANDERE INFORMATIE OVER SOCIAAL RECHT:

klik op de afbeelding

 

 

           

 

          

 

 

Trefwoorden