Wikisoc - De vrije informatiebron over sociaal recht in België

Welkom op de WikiSoc blog

WikiSoc is een blog waarin prof. Willy van Eeckhoutte fouten signaleert in of vragen stelt bij informatie over arbeids- of socialezekerheidsrecht in de media.
Niet de zoveelste opinie, maar hard recht

Terug naar overzicht
De Standaard, zaterdag 25 en zondag 26 februari 2017, p. E11

Wie maar occasioneel een deeleconomieactiviteit uitvoert en zijn inkomsten daarvoor belast ziet als diverse inkomsten, is daarop, in tegenstelling tot wat Frida Deceuninck schrijft, geen socialezekerheidsbijdragen verschuldigd. In het sociaal statuut van de zelfstandigen worden de bijdragen berekend op de beroepsinkomsten (art. 11, § 1, Sociaal Statuut Zelfstandigen). Overeenkomstig de rechtspraak van het Hof van Cassatie bindt de fiscale kwalificatie wat de basis van de bijdragen betreft, zowel de zelfstandige als de socialeverzekeringskassen voor zelfstandigen. 

Over de vraag in welke mate deeleconomieactiviteiten beroeps- dan wel occasionele activiteiten zijn, heb ik het in een eerdere blogpost al gehad. 

Of “deeleconomieërs” zelfstandigen zijn, wordt overigens, evenmin trouwens als de vraag of inkomsten als diverse inkomsten moeten worden belast, en andermaal anders dan de journaliste schrijft, niet mee bepaald door de omstandigheid dat het al dan niet gaat om “een activiteit die los staat van hun gewone beroep”.  Iemand kan naast zijn “gewone beroep” gerust een andere beroepsactiviteit uitoefenen en dus ook daarmee beroepsinkomsten genieten en “een tweede keer” zelfstandige zijn.

Inschrijven

Updates ontvangen via mail?

WikiSoc volgen via Twitter

 

Wikisoc volgen via Google+

 

 

WAT? wx5 (wwwww) 

 Wij Willen Wettelijke Waarheden Weten 

 

De media verspreiden voortdurend informatie die rechtstreeks of onrechtstreeks juridisch is.

  

Wikisoc speurt naar nieuwsmededelingen met sociaalrechtelijke informatie die vragen oproepen (en probeert die vragen te beantwoorden).

 

 

VOOR WIE?

 

 Voor de (al dan niet eeuwige) student en voor al wie (minstens voor een stukje) leeft om te leren, zoals de auteur.

 

 

DE AUTEUR 

 

 

advocaat Willy van Eeckhoutte

 

professor Willy van Eeckhoutte

 

ANDERE INFORMATIE OVER SOCIAAL RECHT:

klik op de afbeelding

 

 

           

 

          

 

 

Trefwoorden