Wikisoc - De vrije informatiebron over sociaal recht in België

Welkom op de WikiSoc blog

WikiSoc is een blog waarin prof. Willy van Eeckhoutte fouten signaleert in of vragen stelt bij informatie over arbeids- of socialezekerheidsrecht in de media.
Niet de zoveelste opinie, maar hard recht

Terug naar overzicht

Die duivelse niet aan het WK aangepaste werkuren

Kunnen die volgens de wet worden aangepast?

02 juli 2014
De Standaard, woensdag 2 juli 2014, p. 21

Volgens het Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen (NSZ) mogen enkel werknemers vragen het werk later aan te vangen als zij het gewone aanvangsuur van het werk omwille van het WK-kijken de avond voordien te vroeg vinden.

Het NSZ mag dan al een respectabele werkgeversorganisatie zijn, belangrijker is te weten hoe het volgens de wet zit.

Eigenlijk is het antwoord vrij simpel. In beginsel maakt het werkrooster deel uit van de arbeidsvoorwaarden. Volgens de cassatierechtspraak is het zelfs een essentieel bestanddeel van de arbeidsovereenkomst, zodat de eenzijdige “wijziging” ervan gelijk staat met ontslag uitgaande van de werkgever die de wijziging oplegt.

Als de journalist die het stukje schreef, bedoelt dat het NSZ gezegd heeft dat de werkgever een werknemer niet kan verplichten het aanvangstijdstip (en, naar ik aanneem dan ook het eindtijdstip) van het werk te verlaten, dan is dat juist.

Maar zoals een werknemer een verschuiving van de arbeidstijd kan vragen, kan ook de werkgever dat natuurlijk doen. Hij zou daarbij belang kunnen hebben omdat hij in de regel zal verlangen dat werknemers zo fris mogelijk op het werk verschijnen.

Maar in beide gevallen is het akkoord van de wederpartij vereist.

Ten slotte nog dit. De verschoven arbeidsuren moeten vallen binnen een werkrooster dat in het arbeidsreglement of een bijlage daarvan voorkomt. Het is de werkgever inderdaad verboden arbeid te doen of te laten verrichten buiten de arbeidstijd vastgesteld in het arbeidsreglement (art. 38bis Arbeidswet).

De mogelijkheid tijdelijk van het werkrooster af te wijken mits 24 uur vooraf in de lokalen van het bedrijf een bericht met de gewijzigde regeling aan te plakken, is niet van toepassing: zij geldt immers maar als de wijziging het gevolg is van “een afwijking van de bij de wetgeving op de arbeidsduur vastgelegde algemene arbeidsregeling” (art. 14,1°, Arbeidsreglementenwet). Het WK voetbal valt daaronder niet.

 

Conclusie

De arbeidswetgeving is ook niet aangepast aan het WK voetbal.

 

PS Bericht aan de sociaal inspecteurs: de halve finales van het Fifa Wereldkampioenschap  voetbal zijn op dinsdag 8 en woensdag 9 juli 2014.

 

Inschrijven

Updates ontvangen via mail?

WikiSoc volgen via Twitter

 

Wikisoc volgen via Google+

 

 

WAT? wx5 (wwwww) 

 Wij Willen Wettelijke Waarheden Weten 

 

De media verspreiden voortdurend informatie die rechtstreeks of onrechtstreeks juridisch is.

  

Wikisoc speurt naar nieuwsmededelingen met sociaalrechtelijke informatie die vragen oproepen (en probeert die vragen te beantwoorden).

 

 

VOOR WIE?

 

 Voor de (al dan niet eeuwige) student en voor al wie (minstens voor een stukje) leeft om te leren, zoals de auteur.

 

 

DE AUTEUR 

 

 

advocaat Willy van Eeckhoutte

 

professor Willy van Eeckhoutte

 

ANDERE INFORMATIE OVER SOCIAAL RECHT:

klik op de afbeelding

 

 

           

 

          

 

 

Trefwoorden