Wikisoc - De vrije informatiebron over sociaal recht in België

Welkom op de WikiSoc blog

WikiSoc is een blog waarin prof. Willy van Eeckhoutte fouten signaleert in of vragen stelt bij informatie over arbeids- of socialezekerheidsrecht in de media.
Niet de zoveelste opinie, maar hard recht

Terug naar overzicht
De Standaard, dinsdag 26 juli 2015, p. 5

Is het vervelend toe te geven dat men zelf een fout heeft begaan, het is nog delicater een fout aan te wijzen van de eigen instelling. Maar het mag niet bij durven denken blijven, men moet het ook durven doen. Vooruit dan maar.

 

Doctoraatsstudenten

Reza is een doctoraatsstudent, wat betekent dat hij een werknemer is van de universiteit”. Of de man die vrienden van hem blijkens een krantenbericht van gisteren “de braafste gast van Gent en omstreken” noemden (De Standaard, maandag 25 juli 2016, p. 8), een werknemer is van de Universiteit Gent weet ik niet. Maar wat ik wel weet, is dat als dat zo is, dat niet is omdat hij een doctoraatsstudent is.

Een werknemer is tot nader order een persoon die op grond van een arbeidsovereenkomst verbonden is met een werkgever (zie o.a. de artikelen 2 en 3 van de Arbeidsovereenkomstenwet).

Een doctoraatsstudent is, het woord zegt het zelf, een student. Ik ken doctoraatsstudenten die in statutair verband werken (bv. tijdelijk benoemde assistenten aan de UGent) en die zelfstandige zijn (bv. advocaten die een doctoraat voorbereiden).

Dat de socialezekerheidsregeling voor werknemers wordt uitgebreid tot sommige gerechtigden op een doctoraatsbeurs (art. 3bis en 15 Uitvoeringsbesluit RSZ-wet) is een andere zaak. De uitbreiding toont overigens aan dat zij geen werknemer zijn, zo niet was zij overbodig.

 

Aansprakelijkheid van en voor doctoraatsstudenten

Over de vraag of de UGent gehouden is tot vergoeding van de schade die de politiezone Brussel-Elsene beweert te hebben geleden, kan heel wat gezegd worden. Heeft zij zelf een fout begaan bij het op pad sturen van Reza, dan speelt mogelijk artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek.

Heeft Reza een fout begaan, dan kan hij zich zelf beroepen op de aansprakelijkheidsbeperking van artikel 18 van de Arbeidsovereenkomstenwet en komt voor de universiteit artikel 1384 van dat wetboek in beeld. Het derde lid van die bepaling als Reza, zoals de woordvoerder van de UGent blijkens het krantenartikel zou hebben gezegd, “vorige week als werknemer in Brussel als werknemer van de UGent (de UGent was dan mogelijk zijn “meester”), het vierde lid als hij optrad als student (de burgerlijke aansprakelijkheid van de “onderwijzers”).

Maar de primaire vraag is telkens of er sprake is van een fout. Alleen strafpleiters kunnen die zomaar beantwoorden op basis van krantenartikelen. Althans als zij aan de UGent gestudeerd hebben.

 

Conclusie

De fakebomber van de UGent is wellicht een fakewerknemer.

 

Inschrijven

Updates ontvangen via mail?

WikiSoc volgen via Twitter

 

Wikisoc volgen via Google+

 

 

WAT? wx5 (wwwww) 

 Wij Willen Wettelijke Waarheden Weten 

 

De media verspreiden voortdurend informatie die rechtstreeks of onrechtstreeks juridisch is.

  

Wikisoc speurt naar nieuwsmededelingen met sociaalrechtelijke informatie die vragen oproepen (en probeert die vragen te beantwoorden).

 

 

VOOR WIE?

 

 Voor de (al dan niet eeuwige) student en voor al wie (minstens voor een stukje) leeft om te leren, zoals de auteur.

 

 

DE AUTEUR 

 

 

advocaat Willy van Eeckhoutte

 

professor Willy van Eeckhoutte

 

ANDERE INFORMATIE OVER SOCIAAL RECHT:

klik op de afbeelding

 

 

           

 

          

 

 

Trefwoorden