Wikisoc - De vrije informatiebron over sociaal recht in België

Welkom op de WikiSoc blog

WikiSoc is een blog waarin prof. Willy van Eeckhoutte fouten signaleert in of vragen stelt bij informatie over arbeids- of socialezekerheidsrecht in de media.
Niet de zoveelste opinie, maar hard recht

Terug naar overzicht

E-commerce en nachtarbeid

Een kwestie van een koninklijk besluit

30 januari 2015
De Tijd, vrijdag 30 januari 2015, p. 15

Ik geef toe, wat hieronder staat is een beetje flauw. Maar toch: juist is juist.

 

 Handelaars

Jens Cardinaels schrijft in zijn artikel letterlijk: “tussen acht uur ‘s avonds en zes uur ‘s morgens mogen handelaars niet werken”.

 Artikel 6 van de Winkeltijdenwet , voorziet in verplichte sluitingsuren. Maar die hebben enkel betrekking op de toegang van de consument tot de vestigingseenheid en de verkoop van producten of diensten aan de consument in de vestigingseenheid. De wet definieert vestigingseenheid als een plaats die men geografisch gezien kan identificeren door een adres en die voor de consument toegankelijk is (art. 2, 6°, van die wet). Aan die laatste voorwaarde voldoet e-commerce niet.

 

Werknemers

 Maar waarschijnlijk heeft de auteur van het artikel het niet over de sluitingsuren die bepaalde handelaars moeten respecteren, maar over het verbod van nachtarbeid voor werknemers, wat iets heel anders is. Artikel 35 van de Arbeidswet bepaalt dat de werknemers geen een nachtarbeid mogen verrichten, waaronder wordt verstaan arbeid verricht tussen 20 en 6 uur. E-commerce is niet onmiddellijk terug te vinden in de afwijkingen van dat verbod waarin artikel 36 van de Arbeidswet voorziet. Evenmin bestaat een koninklijk besluit dat, in uitvoering van artikel 37, § 2, van de Arbeidswet, nachtarbeid toestaat in voor e-commerce.

 Het verbod van nachtarbeid is van toepassing op werknemers, dit wil zeggen personen die verbonden zijn door een arbeidsovereenkomst en op (bepaalde) met werknemers gelijkgestelde personen, dit wil zeggen personen die anders dan krachtens een arbeidsovereenkomst arbeid verrichten onder het gezag van een andere persoon (artikel 1, eerste lid en tweede lid, 1° en 2°, Arbeidswet). Met andere woorden: het verbod van nachtarbeid geldt uitgerekend niet voor handelaars. Handelaars verrichten immers daden van koophandel als gewoon beroep (art. 1 Wetboek van Koophandel). Sociaalrechtelijk en zijn, althans als het over fysieke personen gaat, zelfstandigen.

 

Studenten

 In een begeleidend mini-interview geeft ceo Luc Van Mol te kennen dat jobstudenten in België maar tot acht uur ‘s avonds mogen werken. Even verder plaatst hij “werknemers en studenten” naast elkaar. Maar jobstudenten zijn in de regel werknemers. Zij worden dat zelfs, tot bewijs van het tegendeel, vermoed te zijn (art. 121 Arbeidsovereenkomstenwet).

 Voor jobstudenten geldt dus het zelfde verbod van nachtarbeid als voor “gewone “werknemers.

 Zijn jobstudenten (of andere werknemers) 15 jaar of ouder zijn en niet meer onderworpen zijn aan de voltijdse leerplicht, dan worden zij beschouwd als jeugdige werknemers voor wie een specifieke regeling geldt. Die bevat de mogelijkheid in bepaalde gevallen jeugdige werknemers die ouder zijn dan 16 jaar tewerk te stellen tot 23 uur of op grond van een koninklijk besluit ‘s nachts te laten werken en verschuift de grenzen van de nacht voor bepaalde activiteiten van 20 naar 22 uur of van 6 naar 7 uur (art. 34 bis Arbeidswet). Maar e-commerce is onder geen van die afwijkingen onder te brengen.

 

Conclusie

 Werknemers van e-commerçanten mogen geen nachtarbeid verrichten, ongeacht of zij jobstudenten zijn of niet.

 Een simpel koninklijk besluit zou daaraan kunnen verhelpen. Of dat noodzakelijk of wenselijk is, is een andere vraag.

Categorieën: Nachtarbeid Studenten

Inschrijven

Updates ontvangen via mail?

WikiSoc volgen via Twitter

 

Wikisoc volgen via Google+

 

 

WAT? wx5 (wwwww) 

 Wij Willen Wettelijke Waarheden Weten 

 

De media verspreiden voortdurend informatie die rechtstreeks of onrechtstreeks juridisch is.

  

Wikisoc speurt naar nieuwsmededelingen met sociaalrechtelijke informatie die vragen oproepen (en probeert die vragen te beantwoorden).

 

 

VOOR WIE?

 

 Voor de (al dan niet eeuwige) student en voor al wie (minstens voor een stukje) leeft om te leren, zoals de auteur.

 

 

DE AUTEUR 

 

 

advocaat Willy van Eeckhoutte

 

professor Willy van Eeckhoutte

 

ANDERE INFORMATIE OVER SOCIAAL RECHT:

klik op de afbeelding

 

 

           

 

          

 

 

Trefwoorden