Wikisoc - De vrije informatiebron over sociaal recht in België

Welkom op de WikiSoc blog

WikiSoc is een blog waarin prof. Willy van Eeckhoutte fouten signaleert in of vragen stelt bij informatie over arbeids- of socialezekerheidsrecht in de media.
Niet de zoveelste opinie, maar hard recht

Terug naar overzicht
De Standaard, dinsdag 14 januari 2014, p. 18

Konden de Belgische ministers van Economie en Werk niet voorzien dat de Europese Commissie hun klacht niet zou aanvaarden?

Ongetwijfeld wel.

Zoals de lidstaten heeft de Europese Unie o.a. de gestadige verbetering van de arbeidsvoorwaarden tot doel (art. 151, eerste lid, Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, afgekort als VWEU). De Unie doet dat door het optreden van de lidstaten op te ondersteunen en aan te vullen op o.a. het vlak van arbeidsvoorwaarden (art. 153.1.b VWEU).

 

Men kan zich moeilijk een meer essentiële arbeidsvoorwaarde indenken dan het loon. Maar hier wringt precies het schoentje.

 

De Unie kan het optreden van de lidstaten i.v.m. bezoldiging niet ondersteunen of aanvullen, zoals het met arbeidsvoorwaarden in het algemeen (lees: andere arbeidsvoorwaarden) wel kan, zo bepaalt artikel 153.5 van het VWEU.

De Belgische ministers zullen dus wel andere beginselen van Unierecht hebben ingeroepen, zoals de sociale bescherming van de werknemers (art. 153.1.c VWEU). Vergeefs.

Inschrijven

Updates ontvangen via mail?

WikiSoc volgen via Twitter

 

Wikisoc volgen via Google+

 

 

WAT? wx5 (wwwww) 

 Wij Willen Wettelijke Waarheden Weten 

 

De media verspreiden voortdurend informatie die rechtstreeks of onrechtstreeks juridisch is.

  

Wikisoc speurt naar nieuwsmededelingen met sociaalrechtelijke informatie die vragen oproepen (en probeert die vragen te beantwoorden).

 

 

VOOR WIE?

 

 Voor de (al dan niet eeuwige) student en voor al wie (minstens voor een stukje) leeft om te leren, zoals de auteur.

 

 

DE AUTEUR 

 

 

advocaat Willy van Eeckhoutte

 

professor Willy van Eeckhoutte

 

ANDERE INFORMATIE OVER SOCIAAL RECHT:

klik op de afbeelding

 

 

           

 

          

 

 

Trefwoorden