Wikisoc - De vrije informatiebron over sociaal recht in België

Welkom op de WikiSoc blog

WikiSoc is een blog waarin prof. Willy van Eeckhoutte fouten signaleert in of vragen stelt bij informatie over arbeids- of socialezekerheidsrecht in de media.
Niet de zoveelste opinie, maar hard recht

Terug naar overzicht

“Nederlanders zijn stijve harken” (36.500 hits op Google))

Maar hun arbeidsrechtelijke regels niet

15 februari 2015
De Tijd, zaterdag 14 - zondag 15 februari 2015, p. 16-17

Met zijn “heel flexibel inzetbare pool aan studenten” zuigt Tilburg alle logistieke activiteiten uit België weg. Dat is zowat de teneur van het grote artikel in De Tijd.

Is het Nederlandse arbeidsrecht dan zo verschillend van het Belgische, als het op studenten aankomt?

 De arbeidsrechtelijke regels zijn voor studenten met een bijbaan en hun werkgevers in Nederland dezelfde als voor “gewone” werknemers. Maar die zijn op zich al veel flexibeler dan de Belgische op het domein waarover het hier gaat. In De Volkskrant van dezelfde datum wordt trouwens gejuicht dat de Nederlandse arbeidsflexibiliteit veel banen creëert.

De Volkskrant, zaterdag 14-zondag 15 februari 2015, p. 11

Oproepcontracten

Het Nederlandse arbeidsrecht voorziet bv. in de mogelijkheid van een nuluren- (of min-max)contract, waarbij de arbeidsduur kan variëren van nul tot het maximale aantal uren dat per week mag worden gewerkt. De Wet Werk en Zekerheid heeft met ingang van 1 januari 2015 de loondoorbetaling bij dergelijke contracten weliswaar strenger gemaakt, maar voor studenten die losse opdrachten uitvoeren, zal dat waarschijnlijk weinig verschil opleveren.

 In België noemen wij dat soort contracten oproepcontracten; zij wordt geacht nietig te zijn (geen bepaald of bepaalbaar voorwerp) en druisen in tegen de Arbeidswet, die in beginsel minimale arbeidsperiodes van drie uur voorschrijft (art. 21 Arbeidswet).

 

Uitzendarbeid

 Maar zoals de Belgische, wordt ook de Nederlandse student vaak tewerkgesteld als uitzendkracht. En in de Nederlandse cao voor uitzendkrachten zijn wél specifieke regels voor studenten opgenomen, die in een grotere flexibiliteit voorzien voor studenten. Om zoeken te voorkomen citeer ik hieronder uit de Collectieve Arbeidsovereenkomst Uitzendkrachten 2012-2017 (versie december 2014 – let op: er is ook nog een versie juli en een versie augustus 2014). Artikel 13a van die cao, dat in werking treedt met ingang van 1 juli 2015 luidt als volgt

 “Artikel 13a Kortdurende detacheringscontracten

1. De detacheringsovereenkomst aangegaan voor de duur van één (werk)dag, die - behoudens in geval van beëindiging - (telkens) aansluitend wordt verlengd voor eenzelfde duur, wordt geacht vanaf de eerste verlenging voor ten minste drie uur uitzendarbeid per (werk)dag te zijn aangegaan. De uitzendkracht heeft in dat geval vanaf de eerste verlenging per (werk)dag ten minste recht op een vergoeding ter hoogte van driemaal het feitelijk uurloon.

2. Lid 1 van dit artikel is niet van toepassing op scholieren, studenten en vakantiewerkers.

[…]

4.Voor de detacheringsovereenkomst aangegaan voor de duur van één (werk)week, die - behoudens in geval van beëindiging - (telkens) aansluitend wordt verlengd voor eenzelfde duur en wordt toegepast bij dezelfde opdrachtgever waarvoor in redelijkheid dezelfde of nagenoeg dezelfde arbeid wordt verricht, geldt na 26 gewerkte weken dat de minimale omvang van de daaropvolgende (verlengde) detacheringsovereenkomst gelijk moet zijn aan de gemiddelde omvang van de (uitzend)arbeid per week in de eerste 26 gewerkte weken.

5. Lid 4 van dit artikel is niet van toepassing op scholieren, studenten en vakantiewerkers.

 

Conclusie

Het Nederlandse arbeidsrecht is m.b.t. studentenjobs vooral flexibel omdat op de meest flexibele vormen van tewerkstelling waarin in het algemeen is voorzien, vooral een beroep wordt gedaan voor het tewerkstellen van studenten. De nieuwste cao voor de uitzendarbeid doet daar nog een schepje bovenop.

 Daarmee is niet gezegd dat Nederland zomaar als gidsland moet worden beschouwd. Er zijn ook voor de hand liggende negatieve aspecten. Lees maar wat mijn Tilburgse collega Mijke Houwerzijl daarover al enkele jaren geleden zei op

http://www.trouw.nl/tr/nl/4556/Onderwijs/article/detail/3513306/2013/09/20/Doctorandus-bordenwasser-moet-plaatsmaken.dhtml

of

http://www.cursor.tue.nl/nieuwsartikel/artikel/doctorandus-bordenwasser-moet-plaatsmaken/

of nog

https://www.facebook.com/tuecursor/posts/727331947293119

Inschrijven

Updates ontvangen via mail?

WikiSoc volgen via Twitter

 

Wikisoc volgen via Google+

 

 

WAT? wx5 (wwwww) 

 Wij Willen Wettelijke Waarheden Weten 

 

De media verspreiden voortdurend informatie die rechtstreeks of onrechtstreeks juridisch is.

  

Wikisoc speurt naar nieuwsmededelingen met sociaalrechtelijke informatie die vragen oproepen (en probeert die vragen te beantwoorden).

 

 

VOOR WIE?

 

 Voor de (al dan niet eeuwige) student en voor al wie (minstens voor een stukje) leeft om te leren, zoals de auteur.

 

 

DE AUTEUR 

 

 

advocaat Willy van Eeckhoutte

 

professor Willy van Eeckhoutte

 

ANDERE INFORMATIE OVER SOCIAAL RECHT:

klik op de afbeelding

 

 

           

 

          

 

 

Trefwoorden