Wikisoc - De vrije informatiebron over sociaal recht in België

Welkom op de WikiSoc blog

WikiSoc is een blog waarin prof. Willy van Eeckhoutte fouten signaleert in of vragen stelt bij informatie over arbeids- of socialezekerheidsrecht in de media.
Niet de zoveelste opinie, maar hard recht

Terug naar overzicht
De Standaard vrijdag 6 november 2015, p. 10 en 11.
De Standaard, vrijdag 6 november 2015, p. 1

Een federale wet bepaalt dat onder andere “de sociale uitkeringen van de maatschappelijke zekerheid”, “in de mate dat deze uitgaven, krachtens een wettelijke of reglementaire beschikking gekoppeld zijn aan de schommelingen van het algemeen indexcijfer der kleinhandelsprijzen van het Rijk of van het algemeen indexcijfer der consumptieprijzen” “verbonden [worden] aan het prijsindexcijfer (art. 1 en 1bis Indexcijferwet).

Zelfs na de overheveling naar de gemeenschappen zijn de gezinsbijslagen socialezekerheidsprestaties gebleven.

De nog altijd federale Algemene Kinderbijslagwet bepaalt dat de bedragen van de kinderbijslag, het kraamgeld en de adoptiepremie worden gekoppeld aan de schommelingen van het indexcijfer van de consumptieprijzen (art. 76bis).

De wet die de indexsprong invoerde bepaalt enkel dat voor de sociale uitkeringen de “afgevlakte gezondheidsindex” moet worden in aanmerking genomen (art. 3bis wet van 23 april 2015 tot verbetering van de werkgelegenheid). En die wordt maar geblokkeerd vanaf april 2015 tot de eerste maand waarin de referentie-index hoger is dan de afgevlakte gezondheidsindex van de maand maart 2015 (art. 2, § 3, van die wet; zie hierover ook: Al wie dat nu niet gesprongen heeft ... werkt in de privésector ). Er wordt m.a.w. maar in één indexsprong voorzien

 

 Conclusie

 Het mag dan al zo zijn dat de Vlaamse overheid door de zesde staatshervorming bevoegd is geworden voor de gezinsbijslagregeling, tot nader order gelden de bepalingen van federale Indexcijferwet, de Algemene Kinderbijslagwet en de “Indexsprongwet” (de wet van 23 april 2015). Of zou de Vlaamse gezinsbijslagregeling, die was aangekondigd tegen 1 januari 2017, er in augustus of september 2016?

 

*"Om ter eerst" kan in België ook als aansporing gebruikt worden zonder werkwoord erbij" zegt de website van de Taalunie.

 

 

Categorieën: Gezinsbijslagregeling

Inschrijven

Updates ontvangen via mail?

WikiSoc volgen via Twitter

 

Wikisoc volgen via Google+

 

 

WAT? wx5 (wwwww) 

 Wij Willen Wettelijke Waarheden Weten 

 

De media verspreiden voortdurend informatie die rechtstreeks of onrechtstreeks juridisch is.

  

Wikisoc speurt naar nieuwsmededelingen met sociaalrechtelijke informatie die vragen oproepen (en probeert die vragen te beantwoorden).

 

 

VOOR WIE?

 

 Voor de (al dan niet eeuwige) student en voor al wie (minstens voor een stukje) leeft om te leren, zoals de auteur.

 

 

DE AUTEUR 

 

 

advocaat Willy van Eeckhoutte

 

professor Willy van Eeckhoutte

 

ANDERE INFORMATIE OVER SOCIAAL RECHT:

klik op de afbeelding

 

 

           

 

          

 

 

Trefwoorden