Wikisoc - De vrije informatiebron over sociaal recht in België

Welkom op de WikiSoc blog

WikiSoc is een blog waarin prof. Willy van Eeckhoutte fouten signaleert in of vragen stelt bij informatie over arbeids- of socialezekerheidsrecht in de media.
Niet de zoveelste opinie, maar hard recht

Terug naar overzicht
De Standaard, zaterdag 28- zondag 29 december 2013, p. 3

Uit bovenstaand artikel zou je dat op het eerste gezicht kunnen afleiden. Maar het tegendeel is waar.

De jaarlijkse vakantie maakt in België formeel uit van de sociale zekerheid voor werknemers: de regeling wordt opgesomd als één van de “takken” of “sectoren van “de RSZ” (art. 5, 1°, g, RSZ-wet).

De socialezekerheidsregeling is in de eerste plaats van toepassing op werknemers en hun werkgevers. Maar de wet voegt daaraan in één adem toe dat leerjongens (en men mag lezen: ook leermeisjes) en de personen die hen tewerkstellen, worden gelijkgesteld met respectievelijk werknemers en werkgevers (art. 1, § 1, eerste lid, RSZ-wet). In beginsel zou dat betekenen dat personen verbonden door een leerovereenkomst onder alle “takken” of “sectoren” van de sociale zekerheid voor werknemers vallen.

Maar het toepassingsgebied van die regeling werd, wat de personen verbonden door een leerovereenkomst betreft, beperkt tot de jaarlijkse vakantie (art. 4, eerste lid, Uitvoeringsbesluit RSZ-wet). M.a.w. als er iets is waarop leerjongens en –meisjes recht hebben, dan is het jaarlijkse vakantie. Die omvat zowel het recht vakantie te nemen als het recht op vakantiegeld.

Vanwaar dan de bewering dat “leerlingen” soms in de vakantie moeten werken? Er zal wel bedoeld zijn: op dagen dat anderen vakantie nemen. Maar dat geldt voor vele werknemers en doet voor leerjongens- en leermeisjes evenmin afbreuk aan hun eigen vakantierechten.

Inschrijven

Updates ontvangen via mail?

WikiSoc volgen via Twitter

 

Wikisoc volgen via Google+

 

 

WAT? wx5 (wwwww) 

 Wij Willen Wettelijke Waarheden Weten 

 

De media verspreiden voortdurend informatie die rechtstreeks of onrechtstreeks juridisch is.

  

Wikisoc speurt naar nieuwsmededelingen met sociaalrechtelijke informatie die vragen oproepen (en probeert die vragen te beantwoorden).

 

 

VOOR WIE?

 

 Voor de (al dan niet eeuwige) student en voor al wie (minstens voor een stukje) leeft om te leren, zoals de auteur.

 

 

DE AUTEUR 

 

 

advocaat Willy van Eeckhoutte

 

professor Willy van Eeckhoutte

 

ANDERE INFORMATIE OVER SOCIAAL RECHT:

klik op de afbeelding

 

 

           

 

          

 

 

Trefwoorden