Wikisoc - De vrije informatiebron over sociaal recht in België

Welkom op de WikiSoc blog

WikiSoc is een blog waarin prof. Willy van Eeckhoutte fouten signaleert in of vragen stelt bij informatie over arbeids- of socialezekerheidsrecht in de media.
Niet de zoveelste opinie, maar hard recht

Terug naar overzicht

Het Belgisch wettelijk minimumloon

Het monster van Loch Ness van de Belgische loonvorming

21 januari 2014
De Tijd, dinsdag 21 januari 2014, p 6

Het “nationaal”, of beter gezegd: het interprofessioneel overleg over loonstijgingen neemt in België twee vormen aan.

 In de eerste plaats is er de wet van 26 juli 1996 tot bevordering van de werkgelegenheid en tot preventieve vrijwaring van het concurrentievermogen

Volgens artikel 6, § 1, van die wet moet het interprofessioneel akkoord van de sociale partners (ze worden in die wet met een zekere afstandelijkheid “gesprekspartners” genoemd) om de twee jaar de maximale marge voor de loonkostenontwikkeling vastleggen. Daarbij handelen zij autonoom. De sociale partners worden enkel wettelijk verplicht “rekening te houden” met de loonkostenontwikkeling in de referentielidstaten die wordt verwacht voor de komende twee jaar en de marge minimaal vast te stellen op de indexering en de “baremieke” verhogingen (art. 6, § 3). Alleen als de sociale partners ook na een bemiddeling van de regering niet uitkomen, stelt de regering de norm van de loonkostenontwikkeling vast (art. 7).

 Daarnaast is er het interprofessioneel gemiddeld minimum maandinkomen, vastgelegd in de CAO nr. 43 van 2 mei 1988 houdende wijziging en coördinatie van de collectieve arbeidsovereenkomsten nr. 21 van 15 mei 1975 en nr. 23 van 25 juli 1975 betreffende de waarborg van een gemiddeld minimum maandinkomen. Dat is de Belgische tegenhanger van een elders soms door de wet opgelegd minimumloon.

Conclusie

De hierboven vermelde beperkingen van de wet van 1996 niet te na gesproken, moeten de sociale partners noch bij de ene, noch bij de andere operatie met “wettelijke minimumnormen” rekening houden. Die bestaan immers niet. De sociale partners bepalen die normen zelf.

 

Categorieën: Minimumloon

Inschrijven

Updates ontvangen via mail?

WikiSoc volgen via Twitter

 

Wikisoc volgen via Google+

 

 

WAT? wx5 (wwwww) 

 Wij Willen Wettelijke Waarheden Weten 

 

De media verspreiden voortdurend informatie die rechtstreeks of onrechtstreeks juridisch is.

  

Wikisoc speurt naar nieuwsmededelingen met sociaalrechtelijke informatie die vragen oproepen (en probeert die vragen te beantwoorden).

 

 

VOOR WIE?

 

 Voor de (al dan niet eeuwige) student en voor al wie (minstens voor een stukje) leeft om te leren, zoals de auteur.

 

 

DE AUTEUR 

 

 

advocaat Willy van Eeckhoutte

 

professor Willy van Eeckhoutte

 

ANDERE INFORMATIE OVER SOCIAAL RECHT:

klik op de afbeelding

 

 

           

 

          

 

 

Trefwoorden