Wikisoc - De vrije informatiebron over sociaal recht in België

Welkom op de WikiSoc blog

WikiSoc is een blog waarin prof. Willy van Eeckhoutte fouten signaleert in of vragen stelt bij informatie over arbeids- of socialezekerheidsrecht in de media.
Niet de zoveelste opinie, maar hard recht

Terug naar overzicht
De Morgen, dinsdag 19 december 2017, p. 5

Heeft een werknemer wel Kris Peeters of zijn nieuwe wet nodig om na de werkuren onbereikbaar te zijn? Ik denk het niet. Of toch niet altijd.

 Laten wij de zaken even juridisch op een rij zetten.

 Een werkgever mag een werknemer maar tewerkstellen tijdens de arbeidsuren. Een werknemer moet maar werken tijdens de arbeidsuren. Dat volgt uit verschillende wettelijke bepalingen, zowel van de Arbeidsovereenkomstenwet (art. 17, 1°, en 20, 1°, Arbeidsovereenkomstenwet) als van de Arbeidswet (art. 38bis Arbeidswet).  

Een werknemer met wie de werkgever, iemand namens hem of een collega na de arbeidsuren contact opneemt in verband met het werk, heeft uiteraard het recht te weigeren daarop in te gaan, althans in de regel. De aard van de oproep, bv. voor een dringende aangelegenheid, of van de functie van de werknemer, bv. een verpleger van wacht of een werknemer met een leidinggevende functie of vertrouwenspost om maar eens arbeidsrechtelijke terminologie te gebruiken, kan meebrengen dat een werknemer een oproep wel moet aannemen of daarvoor beschikbaar moet zijn. Dat is gewoon een toepassing van de regel dat overeenkomsten, ook arbeidsovereenkomsten, te goeder trouw moeten wordt uitgevoerd (art. 1134 B.W.) en tot meer verbinden dan daarin bedongen is (art. 1135 B.W.).

 Het kan natuurlijk geen kwaad dat overleg wordt gepleegd over wat verwacht wordt of moet. Maar of het zinvol is dat op te leggen, zoals het wetsontwerp van minister Peeters beoogt (art. 106 wetsontwerp betreffende de economische relance en de versterking van de sociale cohesie)?

 

Conclusie

 Een “normale en redelijke werkgever” heeft de wet niet nodig om te overleggen over wie wanneer bereikbaar moet zijn na de arbeidsuren. Hij doet dat van nature.

Categorieën: Arbeidstijd

Inschrijven

Updates ontvangen via mail?

WikiSoc volgen via Twitter

 

Wikisoc volgen via Google+

 

 

WAT? wx5 (wwwww) 

 Wij Willen Wettelijke Waarheden Weten 

 

De media verspreiden voortdurend informatie die rechtstreeks of onrechtstreeks juridisch is.

  

Wikisoc speurt naar nieuwsmededelingen met sociaalrechtelijke informatie die vragen oproepen (en probeert die vragen te beantwoorden).

 

 

VOOR WIE?

 

 Voor de (al dan niet eeuwige) student en voor al wie (minstens voor een stukje) leeft om te leren, zoals de auteur.

 

 

DE AUTEUR 

 

 

advocaat Willy van Eeckhoutte

 

professor Willy van Eeckhoutte

 

ANDERE INFORMATIE OVER SOCIAAL RECHT:

klik op de afbeelding

 

 

           

 

          

 

 

Trefwoorden