Wikisoc - De vrije informatiebron over sociaal recht in België

Welkom op de WikiSoc blog

WikiSoc is een blog waarin prof. Willy van Eeckhoutte fouten signaleert in of vragen stelt bij informatie over arbeids- of socialezekerheidsrecht in de media.
Niet de zoveelste opinie, maar hard recht

Terug naar overzicht

Het recht te staken vs het recht te werken

Waar staat wat (niet)?

28 februari 2016
De Tijd, zaterdag 27 februari 2016, p. 4

Een kleine toets arbeidsrecht.

 

Het recht op staken is verankerd in het verdrag van de Internationale Arbeidsorganisatie” (Zuhal DEMIR)

 Het verdrag van de Internationale Arbeidsorganisatie. Dat kan niet anders dan de “grondwet” van de IAO zijn. Welnu, daarin staat niets over staking.

Maar laten wij niet aan haarkloverij doen. Het recht te staken is wellicht terug te vinden in een (of ander) IAO-verdrag?

 Antwoord:

Helaas niet. Geen enkel verdrag van die organisatie handelt over staken.

 Het recht te staken is verankerd in artikel 6.4 van het (Herziene) Europees Sociaal Handvest.

 

 "Ik zou het fijn vinden mochten we het recht op werk verankeren in de grondwet.” (Caroline COPERS)

 Staat het recht op werken dan niet in de Grondwet?

 Antwoord:

 Toch wel. Artikel 23 van de Grondwet bepaalt:

Ieder heeft het recht een menswaardig leven te leiden.

  Daartoe waarborgen de wet, het decreet of de in artikel 134 bedoelde regel, rekening houdend met de overeenkomstige plichten, de economische, sociale en culturele rechten, waarvan ze de voorwaarden voor de uitoefening bepalen.

  Die rechten omvatten inzonderheid :

  1° het recht op arbeid*[…]”.

 *Het recht op arbeid is wel geen subjectief recht, maar een sociaal-economisch grondrecht.

 

Conclusie

 Tja.

Inschrijven

Updates ontvangen via mail?

WikiSoc volgen via Twitter

 

Wikisoc volgen via Google+

 

 

WAT? wx5 (wwwww) 

 Wij Willen Wettelijke Waarheden Weten 

 

De media verspreiden voortdurend informatie die rechtstreeks of onrechtstreeks juridisch is.

  

Wikisoc speurt naar nieuwsmededelingen met sociaalrechtelijke informatie die vragen oproepen (en probeert die vragen te beantwoorden).

 

 

VOOR WIE?

 

 Voor de (al dan niet eeuwige) student en voor al wie (minstens voor een stukje) leeft om te leren, zoals de auteur.

 

 

DE AUTEUR 

 

 

advocaat Willy van Eeckhoutte

 

professor Willy van Eeckhoutte

 

ANDERE INFORMATIE OVER SOCIAAL RECHT:

klik op de afbeelding

 

 

           

 

          

 

 

Trefwoorden