Wikisoc - De vrije informatiebron over sociaal recht in België

Welkom op de WikiSoc blog

WikiSoc is een blog waarin prof. Willy van Eeckhoutte fouten signaleert in of vragen stelt bij informatie over arbeids- of socialezekerheidsrecht in de media.
Niet de zoveelste opinie, maar hard recht

Terug naar overzicht
De Tijd, donderdag 27 juli 2017, p. 3

De beslissing van de regering tijdens haar begrotingsconclaaf komaf te maken met de vaste benoemingen bij de federale overheid en alleen nog ambtenaren te benoemen in zogenaamde gezagsfuncties, zou in strijd zijn met het regeerakkoord, aldus Luc Hamelinck, voorzitter van ACV Openbare Diensten. Daarin zou net bepaald zijn dat de mogelijkheid contractuelen tewerk te stellen beperkt zou worden.

 

Het regeerakkoord

Ik weet wel dat het regeerakkoord geen wettekst is. Maar het is toch ook meer dan “een vodje papier”, zodat ik die tekst maar eens opgediept heb en met een diepe zucht de 228 bladzijden ervan (toegegeven, in twee kolommen, rechts Frans en links Nederlands) heb doorbladerd. Ik kan niet zeggen dat de meest masterproeven veel slechter geschreven zijn.

 Luc Hamelinck alludeert met zijn uitspraak ongetwijfeld op de eerste alinea van bladzijde 164 van het regeerakkoord van 9 oktober 2014:

De actueel voorziene categorieën van contractuele tewerkstelling zullen geëvalueerd en gerationaliseerd worden”.

 

Rationaliseren

Vraag is of rationaliseren wel beperken betekent.

De Dikke Van Dale omschrijft rationaliseren als “doelmatig, rationeel maken”. Volgens het gratis onlinewoordenboek Van Dale is rationaliseren “praktischer, rationeler inrichten”

Van beperking is geen sprake. Hoewel. Wie vertrouwd is met het sociaal jargon, weet wat herstructureren – een ander begrip dat op zich geen reductie inhoudt – betekent voor het personeel. Het verbaast dan ook niet dat de Dikke Van Dale bij rationaliseren als voorbeeld in een economische context vermeldt: “mbt. het productieproces zo rationeel mogelijk organiseren, met het oog op de vermindering van arbeidskrachten en kosten.

Maar als het rationaliseren van de contractuele tewerkstelling economisch gezien dan toch een vermindering inhoudt, gaat het dan om een vermindering van het aantal arbeidscontractanten, zoals het ACV dat interpreteert, of om een vermindering van de kosten die een statutaire tewerkstelling meebrengt door meer “contractuelen” in te schakelen? Dat brengt ons natuurlijk bij de vraag of een statutaire tewerkstelling economisch meer kost dan een contractuele. Ik dacht eerst even het antwoord te vinden op de bladzijde 49 van het regeerakkoord, waar sprake is van “armoedeambtenaren”, maar bij een blik op de tekst in de rechterkolom blijkt het te gaan om een wat ongelukkige vertaling van “fonctionnaires de lutte contre la pauvreté”.

Hoe dan ook, dat een vaste benoeming een besparing inhoudt en “sociaal-rechtelijk” de flexibiliteit van de werkgever zou verhogen, zoals wel eens wordt beweerd, is een stelling waarmee wel niet iedereen het eens zal zijn.

Inschrijven

Updates ontvangen via mail?

WikiSoc volgen via Twitter

 

Wikisoc volgen via Google+

 

 

WAT? wx5 (wwwww) 

 Wij Willen Wettelijke Waarheden Weten 

 

De media verspreiden voortdurend informatie die rechtstreeks of onrechtstreeks juridisch is.

  

Wikisoc speurt naar nieuwsmededelingen met sociaalrechtelijke informatie die vragen oproepen (en probeert die vragen te beantwoorden).

 

 

VOOR WIE?

 

 Voor de (al dan niet eeuwige) student en voor al wie (minstens voor een stukje) leeft om te leren, zoals de auteur.

 

 

DE AUTEUR 

 

 

advocaat Willy van Eeckhoutte

 

professor Willy van Eeckhoutte

 

ANDERE INFORMATIE OVER SOCIAAL RECHT:

klik op de afbeelding

 

 

           

 

          

 

 

Trefwoorden