Wikisoc - De vrije informatiebron over sociaal recht in België

Welkom op de WikiSoc blog

WikiSoc is een blog waarin prof. Willy van Eeckhoutte fouten signaleert in of vragen stelt bij informatie over arbeids- of socialezekerheidsrecht in de media.
Niet de zoveelste opinie, maar hard recht

Terug naar overzicht
De Tijd, zaterdag 25 juli 2015, p. 12

Dit verslag van de nachtelijke onderhandelingen over de begroting levert een mooie vraag op voor mijn studenten socialezekerheidsrecht (misschien stel ik ze ook wel in de tweede examenperiode die er stilaan aankomt). Eigenlijk zie ik zelfs twee mogelijke vragen, een open en een meerkeuzevraag:

1) waarom ben je niet de pineut als je met de ogen knippert bij het lezen van het artikel?

2 ) wie is dan wel de pineut (kruis hoogstens twee mogelijkheden aan)

 

  • Jan Jambon en Alexander De Croo
  • Kris Peeters
  • Charles Michel
  • Wim Van de Velden (de journalist die het stukje schreef)
  • de lezers van De Tijd 
  • de leefloontrekkers

 (een giscorrectie wordt niet toegepast)

 

Middelentoets

 Artikel 3 van de Leefloonwet (om verwarring met de maatschappelijke dienstverlening van het ocmw te voorkomen verkies ik die afkorting boven Wet Maatschappelijke Integratie en zeker boven WMI) bepaalt dat om het recht op maatschappelijke integratie, waarvan het leefloon deel uitmaakt, te kunnen genieten, de persoon “niet over toereikende bestaansmiddelen beschikken, noch er aanspraak kunnen op maken, noch in staat zijn deze hetzij door eigen inspanningen, hetzij op een andere manier te verwerven”. Het bedrag van het leefloon wordt verminderd met de bestaansmiddelen van de aanvrager, aldus artikel 14, § 2, van de wet.

 

Bestaansmiddelen

In beginsel komen alle bestaansmiddelen in aanmerking, van welke aard en oorsprong ook, waarover de aanvrager van het leefloon beschikt, met inbegrip van alle uitkeringen die hij kan krijgen op grond van de Belgische of buitenlandse sociale wetgeving. Kunnen eveneens binnen bepaalde grenzen in aanmerking worden genomen binnen de perken bepaald door de Koning, bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad, de bestaansmiddelen van de personen met wie de aanvrager samenwoont (art. 16, § 1, Leefloonwet).

 

Conclusie

Het antwoord op de vraag die ik boven stelde, mag ik niet geven. Anders kan ik de vraag niet meer stellen en er mag af en toe ook wel eens een gemakkelijke vraag tussen zitten. 

Categorieën: Leefloon Ocmw

Inschrijven

Updates ontvangen via mail?

WikiSoc volgen via Twitter

 

Wikisoc volgen via Google+

 

 

WAT? wx5 (wwwww) 

 Wij Willen Wettelijke Waarheden Weten 

 

De media verspreiden voortdurend informatie die rechtstreeks of onrechtstreeks juridisch is.

  

Wikisoc speurt naar nieuwsmededelingen met sociaalrechtelijke informatie die vragen oproepen (en probeert die vragen te beantwoorden).

 

 

VOOR WIE?

 

 Voor de (al dan niet eeuwige) student en voor al wie (minstens voor een stukje) leeft om te leren, zoals de auteur.

 

 

DE AUTEUR 

 

 

advocaat Willy van Eeckhoutte

 

professor Willy van Eeckhoutte

 

ANDERE INFORMATIE OVER SOCIAAL RECHT:

klik op de afbeelding

 

 

           

 

          

 

 

Trefwoorden