Wikisoc - De vrije informatiebron over sociaal recht in België

Welkom op de WikiSoc blog

WikiSoc is een blog waarin prof. Willy van Eeckhoutte fouten signaleert in of vragen stelt bij informatie over arbeids- of socialezekerheidsrecht in de media.
Niet de zoveelste opinie, maar hard recht

Terug naar overzicht

Het tijdspad van de Vlaamse gezinsbijslagregeling

Van 2014 over 2016 (en 2017?) naar 2010

16 juli 2014
De Tijd, woensdag 16 juli 2014, p. 6

1 juli 2014

Sinds 1 juli 2014 zijn de Gemeenschappen (en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie) bevoegd voor de gezinsbijslagen (art. 5, § 1, IV, Bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen). Dat betekent dat zij vanaf die datum zelf kunnen bepalen hoe zij die bevoegdheid zullen invullen. De Vlaamse onderhandelaars zijn er dezer dagen volop mee bezig.

De Vlaamse gezinsbijslagregeling zou op een heel andere leest kunnen worden geschoeid dan het huidige federale systeem. De gezinsbijslagregeling afschaffen en de steun aan kinderen en gezinnen op een ander wijze organiseren, bv. via de fiscaliteit, kan niet. Sinds 31 januari 2014 is het recht op gezinsbijslagen in de Grondwet verankerd (art. 23, tweede lid, 6°, Grondwet).

 

1 januari 2020

Wel is wettelijk vastgelegd dat de Gemeenschappen ten laatste met ingang van 1 januari 2020 het administratief beheer en de uitbetaling van de gezinsbijslagen van hun eigen gezinsbijslagregeling moeten hebben geregeld. Zij kunnen daarvoor zelf instaan of die taken toevertrouwen aan instellingen die zij zelf oprichten of erkennen. Dat zouden, wat de particuliere sector betreft, de kinderbijslagfondsen kunnen zijn, die nu voor dat beheer en die betaling instaan, zowel voor werknemers als voor zelfstandigen.

1 januari 2016

De kinderbijslagfondsen hebben de garantie dat zij dat mogen blijven doen tot ten minste 1 januari 2016, ook al zou de Vlaamse, Waalse of Brusselse gezinsbijslagregeling zelf voordien anders worden ingevuld. Tot die datum mogen geen wijzigingen worden aangebracht die aan de essentiële elementen van hun administratief beheer en uitbetalingsopdracht raken en zelfs niet aan de regels “ten gronde” die daarop een significante impact zouden hebben (art. 94, § 1bis, Bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen).

De bedoeling is de kinderbijslagfondsen voldoende perspectief te bieden om hun opdrachten voort te blijven uitvoeren en daarin nog te investeren.

De financiering van het administratief beheer en de betaling gezinsbijslagen is overeenkomstig het voornoemde tijdspad geregeld (artikel 68quinquies bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten

 

Conclusie

2017 zou mooi ogen tussen 2014, 2016 en 2020. Het is eens een oneven getal.

Categorieën: Gezinsbijslagregeling

Inschrijven

Updates ontvangen via mail?

WikiSoc volgen via Twitter

 

Wikisoc volgen via Google+

 

 

WAT? wx5 (wwwww) 

 Wij Willen Wettelijke Waarheden Weten 

 

De media verspreiden voortdurend informatie die rechtstreeks of onrechtstreeks juridisch is.

  

Wikisoc speurt naar nieuwsmededelingen met sociaalrechtelijke informatie die vragen oproepen (en probeert die vragen te beantwoorden).

 

 

VOOR WIE?

 

 Voor de (al dan niet eeuwige) student en voor al wie (minstens voor een stukje) leeft om te leren, zoals de auteur.

 

 

DE AUTEUR 

 

 

advocaat Willy van Eeckhoutte

 

professor Willy van Eeckhoutte

 

ANDERE INFORMATIE OVER SOCIAAL RECHT:

klik op de afbeelding

 

 

           

 

          

 

 

Trefwoorden