Wikisoc - De vrije informatiebron over sociaal recht in België

Welkom op de WikiSoc blog

WikiSoc is een blog waarin prof. Willy van Eeckhoutte fouten signaleert in of vragen stelt bij informatie over arbeids- of socialezekerheidsrecht in de media.
Niet de zoveelste opinie, maar hard recht

Terug naar overzicht
De Tijd, woensdag 12 juli 2017, p. 1
De Tijd, woensdag 12 juli 2017, p. 4

Als interimmanagers ten tonele verschijnen

In het federaal positief recht van ons land komt de term freelance, voor zover ik heb kunnen nagaan, maar twee keer voor, één keer in een koninklijk en één keer in een ministerieel besluit. Ik ga daarop hier niet in, om deze blogpost niet nog langer en saaier te maken dan hij is.

Je vindt freelance iets vaker in het Vlaams recht, maar na lezing wat volgt, kan ik het niet uit mijn pen krijgen daaraan het bijvoeglijk naamwoord positief toe te voegen.

 

Freelancers zijn artiesten

In de aanhef van een besluit van de Vlaamse regering dat een uitvoeringsbesluit van het vroegere decreet op de private arbeidsbemiddeling wijzigde, is sprake van “free-lance [in twee woorden, met een koppelteken ertussen] scheppende en vertolkende kunstenaars”.

De term wordt ook gebruikt in zes besluiten van de Vlaamse regering tot erkenning van de beroepskwalificaties van respectievelijk toneelmeester, podiumtechnicus geluid, podiumtechnicus beeld, podiumtechnicus mechanica, podiumtechnicus licht en podiumtechnicus (zonder meer). Het gaat om recente besluiten: vijf ervan werden gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 14 februari 2017. Uit liefde voor het theater, ongetwijfeld.

In de bijlage bij elk van die zes besluiten wordt bepaald:

De beroepsbeoefenaar werkt rechtstreeks voor de organisator, voor een toeleverancier of freelance” (zie bv. punt 2.2.3 2.2.3 Context. Omgevingscontext, van de bijlage “Beschrijving van de beroepskwalificatie van toneelmeester (0250) als vermeld in artikel 1” bij het besluit van de Vlaamse Regering van 10 februari 2017 tot erkenning van de beroepskwalificatie toneelmeester).

Terloops gezegd: het toneel moet ongeveer de meest complexe zijn van alle werelden, want het aantal vaardigheden dat de bijlagen bij de voornoemde besluiten opsommen, loopt in de honderden. Ik telde het na in de bijlage bij het besluit over de erkenning van toneelmeesters: 235 ! (rekenen kan ik niet, tellen wel)*.

 

Nederlands

Geen van de boven genoemde teksten bepaalt wat onder freelance moet worden begrepen. In dergelijk geval moet men teruggrijpen naar het gewone taalgebuik.

De Dikke Van Dale definieert freelance als ‘zon­der een vast dienst­ver­band wer­ken’. De ‘dunne’ Van Dale geeft als omschrijving ‘zonder dienstverband’, wat korter is, maar dat onlinewoordenboek is dan ook gratis te raadplegen. In beide definities is spake is van ‘dienstverband’, wat een gezagsverhouding veronderstelt. In de regel gaat het dus om een arbeidsovereenkomst als het diensverband contractueel is. Het meest gezaghebbende woordenboek, het dikste, beschouwt blijkbaar mensen met een los dienstverband, ook als freelancers.

De teneur van de twee artikelen in De Tijd is in ieder geval dat interimmanagers freelancers zijn omdat zij op zelfstandige basis werken. Hoewel, zoveel verschil met ‘vaste’ managers is er blijkbaar niet, tenzij dat interimmanagers

  • “geen verleden en geen toekomst” hebben, aldus Steven Cornand van de rekruteringsgroep Hudson, althans niet in de onderneming,
  • en dat hun ‘loon’ – toch een term eigen aan arbeidsovereenkomsten – de helft hoger ligt dan hun quasi-homoniemen.

Het gaat om "niet-conventionele arbeidsrelaties", zegt Steven Cornand nog. Zijn die niet typisch voor artiesten?

 

Conclusie

Freelance wordt in het positief recht gerelateerd aan de theaterwereld. Het verbaast dan ook niet dat interimmanagers freelancers zijn. Zij beschikken immers niet alleen over alle vaardigheden van een toneelmeester, maar staan ook in voor klank en beeld op het podium: zij maken doorgaans veel lawaai (hun slagen zijn ontslagen) en produceren meestall een hels licht (blikseml).

Macbeth had het over :

 “…..a poor player

That struts and frets his hour upon the stage

And then is heard no more: it is a tale

Told by an idiot, full of sound and fury,

Signifying nothing”.

 

*Als jurist, die enkel moet kunnen lezen, schrijven en spreken, wordt je er nederig van. Hoewel.

De omschrijving van de vaardigheden in de bijlagen begint telkens met “Het kunnen …”. “Het kunnen lezen” staat er ook tussen, vijfmaal zelfs, al wordt daaraan telkens iets toegevoegd: het kunnen lezen van “plannen en materiaallijst”, “de geluidsdocumentatie”, “het technisch lichtplan”, “de documentatie” en “het podium- en decorplan” (respectievelijk het 3de, 127ste, 139ste  145ste en 161ste  gedachtestreepje). Boeken kunnen lezen hoeft niet en van kunnen schrijven is helemaal geen sprake. 

Inschrijven

Updates ontvangen via mail?

WikiSoc volgen via Twitter

 

Wikisoc volgen via Google+

 

 

WAT? wx5 (wwwww) 

 Wij Willen Wettelijke Waarheden Weten 

 

De media verspreiden voortdurend informatie die rechtstreeks of onrechtstreeks juridisch is.

  

Wikisoc speurt naar nieuwsmededelingen met sociaalrechtelijke informatie die vragen oproepen (en probeert die vragen te beantwoorden).

 

 

VOOR WIE?

 

 Voor de (al dan niet eeuwige) student en voor al wie (minstens voor een stukje) leeft om te leren, zoals de auteur.

 

 

DE AUTEUR 

 

 

advocaat Willy van Eeckhoutte

 

professor Willy van Eeckhoutte

 

ANDERE INFORMATIE OVER SOCIAAL RECHT:

klik op de afbeelding

 

 

           

 

          

 

 

Trefwoorden