Wikisoc - De vrije informatiebron over sociaal recht in België

Welkom op de WikiSoc blog

WikiSoc is een blog waarin prof. Willy van Eeckhoutte fouten signaleert in of vragen stelt bij informatie over arbeids- of socialezekerheidsrecht in de media.
Niet de zoveelste opinie, maar hard recht

Terug naar overzicht

Investeren als student-ondernemer

minder in geld mag, meer in tijd niet

26 april 2016
De Standaard, dinsdag 26 april 2016, p. 32

"De winst die ik met Madam Bakster maak", zo zegt Laura Verhust, "investeer ik volledig terug in mijn bedrijf, want als student moet je opletten om niet te veel te verdienen. Anders verliezen je ouders het kindergeld".

Met haar gezonde desserts mag Laura dan al een succesvolle ondernemende student zijn, op het vlak van gezinsbijslag bakt zij er toch wel wat minder van.

 In tegenstelling tot wat zij – en velen met hen – aannemen, kan het recht op kinderbijslag voor studenten die werken, niet in het gedrang komen door wat zij verdienen, maar enkel door hoeveel zij werken.

 Inderdaad, de winstgevende activiteit van het kind leidt hoe dan ook niet tot schorsing van de toekenning van de kinderbijslag wanneer zij wordt uitgeoefend tijdens de maanden juli, augustus en september. In de drie andere kwartalen van het jaar mag zij niet meer tijd in beslag nemen dan 240 uren (art. 13, § 1, KB 10 augustus 2005 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder kinderbijslag wordt verleend ten behoeve van het kind dat onderwijs volgt of een vorming doorloopt). Alleen voor kinderen die stage lopen of deeltijds gewoon of buitengewoon secundair onderwijs volgen, geldt een inkomstengrens (art. 14 van hetzelfde koninklijk besluit).

Conclusie

 

 Zonder gevaar voor haar kinderbijslag mag Madame Bakster gerust wat minder investeren in haar bedrijf. In geld dan. Niet in tijd. 

Categorieën: Gezinsbijslagregeling

Inschrijven

Updates ontvangen via mail?

WikiSoc volgen via Twitter

 

Wikisoc volgen via Google+

 

 

WAT? wx5 (wwwww) 

 Wij Willen Wettelijke Waarheden Weten 

 

De media verspreiden voortdurend informatie die rechtstreeks of onrechtstreeks juridisch is.

  

Wikisoc speurt naar nieuwsmededelingen met sociaalrechtelijke informatie die vragen oproepen (en probeert die vragen te beantwoorden).

 

 

VOOR WIE?

 

 Voor de (al dan niet eeuwige) student en voor al wie (minstens voor een stukje) leeft om te leren, zoals de auteur.

 

 

DE AUTEUR 

 

 

advocaat Willy van Eeckhoutte

 

professor Willy van Eeckhoutte

 

ANDERE INFORMATIE OVER SOCIAAL RECHT:

klik op de afbeelding

 

 

           

 

          

 

 

Trefwoorden