Wikisoc - De vrije informatiebron over sociaal recht in België

Welkom op de WikiSoc blog

WikiSoc is een blog waarin prof. Willy van Eeckhoutte fouten signaleert in of vragen stelt bij informatie over arbeids- of socialezekerheidsrecht in de media.
Niet de zoveelste opinie, maar hard recht

Terug naar overzicht

Jobistes à papa

Vakantiejobs voorbehouden aan kinderen van werknemers

01 juni 2017
Donderdag 1 juni 2017 (p. 11 - 4 - 25)

Wie aan de UGent rechten gestudeerd heeft, moet niet verder lezen (en moet ook niet aan Unia vragen naar de elementen waarop dit centrum zich baseert): ik heb de vraag of vakantiejobs voorbehouden aan kinderen van het eigen personeel discriminatie is, nog op het examen gesteld. Aan (job)studenten zelf, uiteraard.

Zie hier het antwoord.

Antidiscriminatiewet

Vooreerst moet men zich afvragen of “kind zijn van een personeelslid” onder te brengen is onder een van de criteria op basis van de Antidiscriminatiewet niet mag worden gediscrimineerd (dat het om arbeidsbetrekkingen gaat in de zin van artikel 5, § 1, 5°, van die wet, lijdt geen twijfel).

 

Geboorte of sociale afkomst

“Geboorte” is een van de beschermde criteria en kinderen van personeelsleden zijn (vaak) geboren uit een werkneemster of de partner van een werknemer. Ten aanzien van kinderen met een andere verwantschap of relatie met personeelsleden zou men met een beetje goede wil gebruik kunnen maken van het laatste van de beschermde criteria, “sociale afkomst” (kwestie van hen op het vlak e niet te discrimineren op het vlak van de discriminatiecriteria).

 

Legitiem motief

Een direct onderscheid op grond van geboorte of sociale afkomst vormt een directe discriminatie, tenzij dit directe onderscheid objectief wordt gerechtvaardigd door een legitiem doel en de middelen voor het bereiken van dat doel passend en noodzakelijk zijn (art. 7 Antidiscriminatiewet).

Wat is het doel van het voorbehouden van vakantiejobs voor kinderen van personeelsleden? Die personeelsleden een gunst geven, natuurlijk. Is dat legitiem? Ik zie niet in wat daaraan ongeoorloofd zou zijn.

 

Passend en noodzakelijk

Het middel voor het bereiken van die gunst is de reservering van de jobs voor kinderen van werknemers. Is dat passend en noodzakelijk? Als men het doel (de gunst) wil bereiken, uiteraard wel.

Maar – en hier komt het – misschien is het toch niet passend en noodzakelijk altijd alle vakantiejobs voor te behouden voor kinderen van personeelsleden. Dat lijkt wel inteelt en die is nooit gezond, ook niet in ondernemingen.

Kinderen van personeel eerst, lijkt dus verantwoord. Nooit anderen dan kinderen van personeel, minder of niet. 

 

Conclusie

Zie hier het resultaat van het examen op basis van wat in de kranten verscheen:

 

Examinandus/a

Score

(op 20)

Motivering (uiteraard vereist)

 De Morgen

18*

 het meest genuanceerde antwoord: “zomaar” en “alle”

 De Standaard

12

 de eerste zin is te ongenuanceerd

 De Tijd

9

 geeft het standpunt van Unia ongenuanceerd en dus weer

 Willy Borsus

0

 hij kent zelf het antwoord niet en wil afkijken

* Geen 20 omdat ik dat cijfer nooit geef.

 

 

 

Categorieën: Discriminatie Studenten

Inschrijven

Updates ontvangen via mail?

WikiSoc volgen via Twitter

 

Wikisoc volgen via Google+

 

 

WAT? wx5 (wwwww) 

 Wij Willen Wettelijke Waarheden Weten 

 

De media verspreiden voortdurend informatie die rechtstreeks of onrechtstreeks juridisch is.

  

Wikisoc speurt naar nieuwsmededelingen met sociaalrechtelijke informatie die vragen oproepen (en probeert die vragen te beantwoorden).

 

 

VOOR WIE?

 

 Voor de (al dan niet eeuwige) student en voor al wie (minstens voor een stukje) leeft om te leren, zoals de auteur.

 

 

DE AUTEUR 

 

 

advocaat Willy van Eeckhoutte

 

professor Willy van Eeckhoutte

 

ANDERE INFORMATIE OVER SOCIAAL RECHT:

klik op de afbeelding

 

 

           

 

          

 

 

Trefwoorden