Wikisoc - De vrije informatiebron over sociaal recht in België

Welkom op de WikiSoc blog

WikiSoc is een blog waarin prof. Willy van Eeckhoutte fouten signaleert in of vragen stelt bij informatie over arbeids- of socialezekerheidsrecht in de media.
Niet de zoveelste opinie, maar hard recht

Terug naar overzicht

Kinderbijslag of kost van kinderopvang?

Duurder wordt het voor de gezinnen in ieder geval.

16 september 2014
De Morgen, dinsdag 16 september 2014, p. 1
De Morgen, dinsdag 16 september 2014, p. 12

Ik houd van De Morgen, zijn artikelen en zijn journalisten: zij kunnen even “goed” rekenen als ik. Althans, dat denk ik op basis van mijn – doorgaans weinig betrouwbaar – rekenwerk (met de klemtoon op werk).

 

 “De kinderbijslag wordt duurder”.

 Dat zegt Vlaams (maar eigenlijk moet dat er niet bij: kinderbijslag is een bevoegdheid geworden van de Gemeenschappen) minister van Welzijn Jo Vandeurzen. Dat is, zo valt te lezen op de eerste bladzijde van De Morgen van vandaag, het gevolg van besparingen.

De vraag is: duurder voor wie?

Duurder voor de sociale zekerheid betekent grotere uitgaven en zou dus een voordeel moeten opleveren voor de gezinnen. Inderdaad, het minimumtarief voor kansarme gezinnen wordt opgetrokken van 1,89 tot 5 euro per dag. Dat is een verschil van 3,11 euro per dag. Maar een besparing kan men dat toch niet noemen.

Dat “per dag” komt mij al wat eigenaardig voor, want de bedragen van de kinderbijslag worden per maand gerekend. Dat geldt ook voor de bijkomende bijslag voor eenoudergezinnen, de enige vorm van kinderbijslag waarvan ik mij kan voorstellen dat hij geldt voor “kansarme gezinnen”, nl. gezinnen waar de bijslagtrekkende geen beroeps- of vervangingsinkomsten heeft, die meer bedragen dan 2.230,74 euro (art. 41 Algemene Kinderbijslagwet; de bedragen zijn die welke gelden sinds 1 december 2013).

 Met “minimumtarief” zou dan het laagste bedrag worden bedoeld, nl. dat voor de kinderen vanaf het derde in rang. Op dit ogenblik bedraagt de bijkomende bijslag toegekend aan eenoudergezinnen en voor kinderen in die situatie 22,97 euro per maand. Dat is geen 1,89 euro per dag, met hoeveel dagen per maand men ook rekening houdt.

 

Voor een gezin met drie kinderen betekent dat meerkosten van 180 euro per maand

De meerkosten van het optrekken van de kinderbijslag is natuurlijk een meerkost voor de sociale zekerheid, niet voor de gezinnen.

Maar dan nog, als “voor” een gezin wordt gelezen als “per” gezin, komt men nooit aan 180 euro per maand. Het resultaat van 3,11 euro x 3 x het aantal dagen per maand, wordt nooit 180, of men nu aanneemt dat een maand 30, 25 of 22 dagen of hoeveel dan ook telt.

 Op bladzijde 12 van dezelfde editie van de krant lezen wij iets dat ons doet vermoeden dat het "à la une" niet ging over duurdere kinderbijslag, maar over duurdere kinderopvang

De Morgen, dinsdag 16 september 2014, p. 12

Hier gaat het om het optrekken van het minimumtarief voor kinderopvang van 1,56 naar 5 euro of met 3,44 euro per dag.

En opnieuw zou dat voor drie kinderen in de opvang leiden tot een meerkost van 180 euro per maand. Volgens mijn rekenmachine (want uit het hoofd kan ik dat niet) levert 3 x 3,44 = 10,32 euro per dag nooit 180 euro per maand op. Per maand zijn er gemiddeld 4,35 weken per maand. Aangenomen dat men de drie kinderen maar van maandag tot en met vrijdag, vijf dagen per week, in de opvang laat, is de meerkost voor het in het artikel bedoelde gezin op maandbasis 10,32 x 5 x 4,35 = 224,46 euro. Zelfs als je aanneemt dat er vier weken per maand zijn kom je niet aan 180 euro meerkost per maand, maar aan 206,4 euro.

Conclusie

Wie is hier het kind van de rekening?

Categorieën: Gezinsbijslagregeling

Inschrijven

Updates ontvangen via mail?

WikiSoc volgen via Twitter

 

Wikisoc volgen via Google+

 

 

WAT? wx5 (wwwww) 

 Wij Willen Wettelijke Waarheden Weten 

 

De media verspreiden voortdurend informatie die rechtstreeks of onrechtstreeks juridisch is.

  

Wikisoc speurt naar nieuwsmededelingen met sociaalrechtelijke informatie die vragen oproepen (en probeert die vragen te beantwoorden).

 

 

VOOR WIE?

 

 Voor de (al dan niet eeuwige) student en voor al wie (minstens voor een stukje) leeft om te leren, zoals de auteur.

 

 

DE AUTEUR 

 

 

advocaat Willy van Eeckhoutte

 

professor Willy van Eeckhoutte

 

ANDERE INFORMATIE OVER SOCIAAL RECHT:

klik op de afbeelding

 

 

           

 

          

 

 

Trefwoorden