Wikisoc - De vrije informatiebron over sociaal recht in België

Welkom op de WikiSoc blog

WikiSoc is een blog waarin prof. Willy van Eeckhoutte fouten signaleert in of vragen stelt bij informatie over arbeids- of socialezekerheidsrecht in de media.
Niet de zoveelste opinie, maar hard recht

Terug naar overzicht
De Tijd, vrijdag 12 december 2012, p. 18

Het wordt wel eens uit het oog verloren, maar het is mogelijk: collectieve arbeidsovereenkomsten kunnen een werknemer niet alleen rechten toekennen, maar ook ontnemen. Vanzelfsprekend niet als die worden toegekend door een rechtsbron die in de hiërarchie die het arbeidsrecht kent, hoger zijn geplaatst, zoals dwingende wetsbepalingen. Maar wel als het gaat om rechten die een werknemer gekregen heeft door een andere collectieve arbeidsovereenkomst die niet hoger in de hiërarchie staat dan de cao die de rechten vermindert of ongedaan maakt, dan wel door een individuele afspraak, een gebruik of een verbintenis door eenzijdige wilsuiting. Dat is nu eenmaal het gevolg van de genoemde hiërarchie, die terug te vinden is in artikel 51 van de CAO-wet.

Bij ING gaat het blijkbaar om een vermindering van al afgesproken schaalverhogingen (in het “Belgisch”baremaverhogingen genoemd) en wordt die matiging met 35 procent volledig of gedeeltelijk gecompenseerd, maar juridisch moet dat laatste zelfs niet.

Ten slotte valt nog de aandacht te vestigen op het feit dat de cao die de vermindering doorvoert, enkel door één vakbond is ondertekend, met name de christelijke bediendevakbond(Nederlandstalige en Franstalige). Bij het sluiten van een ondernemings-cao is dat mogelijk (artikel 5 CAO-wet). Toch worden alle werknemers van ING op wie de cao van toepassing is, door de matiging getroffen, ook al zijn zij niet bij het ACV, maar bij een andere of zelfs bij geen vakbond aangesloten.

 

Conclusie

Eén enkel vakbond kan door een ondernemings-cao te sluiten, het loon van alle werknemers van de onderneming verminderen.

 

Inschrijven

Updates ontvangen via mail?

WikiSoc volgen via Twitter

 

Wikisoc volgen via Google+

 

 

WAT? wx5 (wwwww) 

 Wij Willen Wettelijke Waarheden Weten 

 

De media verspreiden voortdurend informatie die rechtstreeks of onrechtstreeks juridisch is.

  

Wikisoc speurt naar nieuwsmededelingen met sociaalrechtelijke informatie die vragen oproepen (en probeert die vragen te beantwoorden).

 

 

VOOR WIE?

 

 Voor de (al dan niet eeuwige) student en voor al wie (minstens voor een stukje) leeft om te leren, zoals de auteur.

 

 

DE AUTEUR 

 

 

advocaat Willy van Eeckhoutte

 

professor Willy van Eeckhoutte

 

ANDERE INFORMATIE OVER SOCIAAL RECHT:

klik op de afbeelding

 

 

           

 

          

 

 

Trefwoorden