Wikisoc - De vrije informatiebron over sociaal recht in België

Welkom op de WikiSoc blog

WikiSoc is een blog waarin prof. Willy van Eeckhoutte fouten signaleert in of vragen stelt bij informatie over arbeids- of socialezekerheidsrecht in de media.
Niet de zoveelste opinie, maar hard recht

Terug naar overzicht
De Tijd, vrijdag 28 oktober 2016, p. 4

Over minder dan drie maanden vieren wij weer Epifanie: in de nacht van 6 januari leidt een staartster de Drie Koningen naar hun bestemming.

Volgens het artikel van Jens Cardinaels in De Tijd van vrijdag 28 oktober 2016 zijn de Drie Vakbonden schuwer van de nacht: zij zouden elke poging tot het invoeren van nachtarbeid in de e-commerce onmogelijk maken. En blijkbaar staan zij sterk, aangezien “de meeste bestaande bedrijven” daartoe de toestemming zouden moeten krijgen van drie vakbonden, terwijl nieuwe ondernemingen volgens Dominique Michel, ceo van Comeos “probleemloos” met nachtarbeid kunnen beginnen.

Wat is ervan aan?

 

 Arbeidswet 

Nachtarbeid wordt in de eerste plaats geregeld door de Arbeidswet.

 Onder het kopje “Het invoeren van een arbeidsregeling met nachtprestaties” wordt als eerste regel vooropgezet dat in ondernemingen met een vakbondsafvaardiging een arbeidsregeling met nachtprestaties maar kan worden ingevoerd (1) voor de werknemers waarvoor die vakbondsafvaardiging “bevoegd is”, d.w.z. de werknemers die behoren tot de categorie die vertegenwoordigd wordt door de vakbondsafvaardiging en (2) tussen de werkgever en “alle organisaties die in deze vakbondsafvaardiging vertegenwoordigd zijn” een collectieve arbeidsovereenkomst wordt gesloten (art. 38, § 1, eerste lid, Arbeidswet).

 Hier is dus het antwoord te vinden op “de meeste bedrijven” en “drie vakbonden”.

 

De meeste bedrijven

De beperking die in de hierboven vermelde regel staat ingeschreven, geldt niet voor ondernemingen zonder vakbondsafvaardiging. Of een onderneming een vakbondsafvaardiging heeft, hangt af van de vraag of zij op initiatief van een vakbond is opgericht in uitvoering van een sectorale of ondernemings-cao (zie art. 7 – 8 CAO nr. 5).

 

 Drie vakbonden

 De wet spreekt van alle organisaties die in de vakbondsafvaardiging vertegenwoordigd zijn. Of dat de drie representatieve werknemersorganisaties zijn, hangt andermaal af van de vraag of zij alle drie het initiatief hebben genomen. Een vakbond heeft overigens maar het recht kandidaten voor een vakbondsafvaardiging voor te dragen als hij vertegenwoordigd is in het paritair comité waaronder de onderneming ressorteert of, als dat niet het geval is, voldoet aan een bijzondere representativiteitsvoorwaarde (art. 7, tweede en derde lid, CAO nr. 5).

 

Probleemloos voor nieuwe bedrijven?

 De wet maakt geen onderscheid naar gelang een onderneming “al honderd jaar actief is in België” dan wel om “buitenlandse bedrijven die in België een nieuwe vennootschap en een magazijn oprichten”, om het onderscheid te hanteren dat in het artikel in De Tijd wordt gemaakt. Maar een nieuwe onderneming zal natuurlijk minstens bij de start (nog) geen vakbondsafvaardiging hebben, zodat zij vlugvlug een regeling van nachtarbeid zou kunnen invoeren. Hoe gebeurt dat dan?

 In de ondernemingen waar geen vakbondsafvaardiging (en geen ondernemingsraad) bestaat, zegt de wet, wordt een arbeidsregeling met nachtprestaties ingevoerd door het arbeidsreglement, na raadpleging van het personeel over de noodzakelijke aanpassingen van de arbeidsvoorwaarden van de werknemers tewerkgesteld in een arbeidsregeling met nachtprestaties. Het verslag van die raadpleging moet worden bezorgd aan het paritair comité (art. 38, § 3, Arbeidswet). Een vakbond komt er als zodanig dus niet aan te pas.

 Het arbeidsreglement met de invoering van nachtprestaties wordt dan opgesteld volgens een procedure waarin de werknemers inspraak krijgen. De vakbonden spelen daarin als zodanig geen rol, maar komt het niet tot een vergelijk, dan kan uiteindelijk het paritair comité beslissen met 75 % van de werkgevers- en 75 % van de werknemersfractie (art. 12 Arbeidsreglementenwet). Bij het laatste woord komen de vakbonden dus toch nog op het toneel.

 

Conclusie

De meeste, maar niet alle, ondernemingen hebben de instemming nodig van de drie representatieve werknemersorganisaties om nachtarbeid in te voeren.

 Nieuwe ondernemingen die dat van bij de start willen doen, ontsnappen daaraan, maar dat betekent nog niet dat zij “probleemloos met nachtwerk kunnen beginnen”.

 

Categorieën: Nachtarbeid Nachtarbeid

Inschrijven

Updates ontvangen via mail?

WikiSoc volgen via Twitter

 

Wikisoc volgen via Google+

 

 

WAT? wx5 (wwwww) 

 Wij Willen Wettelijke Waarheden Weten 

 

De media verspreiden voortdurend informatie die rechtstreeks of onrechtstreeks juridisch is.

  

Wikisoc speurt naar nieuwsmededelingen met sociaalrechtelijke informatie die vragen oproepen (en probeert die vragen te beantwoorden).

 

 

VOOR WIE?

 

 Voor de (al dan niet eeuwige) student en voor al wie (minstens voor een stukje) leeft om te leren, zoals de auteur.

 

 

DE AUTEUR 

 

 

advocaat Willy van Eeckhoutte

 

professor Willy van Eeckhoutte

 

ANDERE INFORMATIE OVER SOCIAAL RECHT:

klik op de afbeelding

 

 

           

 

          

 

 

Trefwoorden