Wikisoc - De vrije informatiebron over sociaal recht in België

Welkom op de WikiSoc blog

WikiSoc is een blog waarin prof. Willy van Eeckhoutte fouten signaleert in of vragen stelt bij informatie over arbeids- of socialezekerheidsrecht in de media.
Niet de zoveelste opinie, maar hard recht

Terug naar overzicht
De Standaard, woensdag 10 juni 2015, p. 20-21

Eigenlijk is de formulering die Johan Rasking gebruikt - wellicht ongewild - juridisch correcter dan op het eerste gezicht zou kunnen worden gedacht. 

Als wordt gezegd dat “een systeem niet bestaat”, bedoelt men daarmee doorgaans dat daarvoor geen wettelijk kader is gecreëerd. Wat nulurencontracten betreft, is dat alvast, wat België betreft, juist. Maar er is meer.

 In België noemen wij dat soort contracten (een vorm van) oproepcontracten. Zij worden door de rechtbanken in de regel nietig verklaard omdat zij niet voldoen aan één van de primaire vereisten voor de geldigheid van elke overeenkomst: een bepaald of bepaalbaar voorwerp hebben. Als een werknemer niet weet of, wanneer en hoeveel hij moet werken, voldoet zijn arbeidsovereenkomst ongetwijfeld niet aan die voorwaarde. Een nietige overeenkomst… bestaat juridisch niet.

Bovendien druisen nulurencontracten in tegen de Arbeidswet, die in beginsel minimale arbeidsperiodes van drie uur voorschrijft (art. 21 Arbeidswet).

 

Conclusie

 In België kunnen nulurencontracten nietig verklaard worden, zodat zij dan juridisch niet bestaan.

 

 Zie over dit onderwerp ook:

http://www.wikisoc.be/nl/search?q=oproepcontract#sthash.apo3Mo0v.dpuf

Inschrijven

Updates ontvangen via mail?

WikiSoc volgen via Twitter

 

Wikisoc volgen via Google+

 

 

WAT? wx5 (wwwww) 

 Wij Willen Wettelijke Waarheden Weten 

 

De media verspreiden voortdurend informatie die rechtstreeks of onrechtstreeks juridisch is.

  

Wikisoc speurt naar nieuwsmededelingen met sociaalrechtelijke informatie die vragen oproepen (en probeert die vragen te beantwoorden).

 

 

VOOR WIE?

 

 Voor de (al dan niet eeuwige) student en voor al wie (minstens voor een stukje) leeft om te leren, zoals de auteur.

 

 

DE AUTEUR 

 

 

advocaat Willy van Eeckhoutte

 

professor Willy van Eeckhoutte

 

ANDERE INFORMATIE OVER SOCIAAL RECHT:

klik op de afbeelding

 

 

           

 

          

 

 

Trefwoorden