Wikisoc - De vrije informatiebron over sociaal recht in België

Welkom op de WikiSoc blog

WikiSoc is een blog waarin prof. Willy van Eeckhoutte fouten signaleert in of vragen stelt bij informatie over arbeids- of socialezekerheidsrecht in de media.
Niet de zoveelste opinie, maar hard recht

Terug naar overzicht
De Morgen, donderdag 30 november 2017, p. 8-9

Bezoldigde vrijwilligers

De kop “Vrijwilligerswerk” van het artikel in De Morgen dat hierboven staat, is wat misleidend. Het “onbelast bijklussen” dat de regering op het punt staat als nieuw systeem in te voeren, is helemaal geen vrijwilligerswerk. “Vrijwillig is in essentie onbetaald”, zegt Lesley Hustinx. En hoewel het de woorden zijn van een socioloog, zijn zij ook juridisch correct.

Wat is “onbelast bijklussen” dan wel? Een derde weg?

 

Sekselozen

De derde weg, zo pleegt men te zeggen, is een beweging binnen de sociaaldemocratie en aanverwante stromingen die sinds de jaren 90 een nieuw evenwicht zoekt tussen de liberale markteconomie en de verzorgingsstaat. In sociaalrechtelijke termen zou het de weg kunnen zijn die een evenwicht zoekt tussen de rechtspositie van personen die in dienstverband werken en zelfstandigen. Een soort “tussenstatuut” dus, waarvoor recentelijk al werd gepleit.

Met haar voorstellen omtrent “verenigingswerk” en “occasionele diensten tussen burgers”, twee figuren waarmee het sociaal recht binnenkort wordt verrijkt, kiest de regering echter niet voor een tussenweg, maar voor een nihilistische benadering: weg met het werknemers- en ook met het zelfstandigenstatuut. Het voorontwerp van wet betreffende de economische relance en versterking van de sociale cohesie bepaalt inderdaad dat wie dergelijk werk verricht of dergelijke diensten verleent, niet valt onder de Arbeidsovereenkomstenwet (art. 139) of de belangrijkste andere beschermingsregels van het arbeidsrecht (art. 142-149), noch onder de socialezekerheidsregeling voor werknemers (art. 140) of die voor zelfstandigen (art. 141).

Men kan ze in sociaalrechtelijk opzicht dus zelfs niet van het “derde geslacht” noemen, want dat zijn personen die zowel kenmerken van het ene als van het andere vertonen.

 

Conclusie

Onbelast maar wel beloond leidt tot niets.

Inschrijven

Updates ontvangen via mail?

WikiSoc volgen via Twitter

 

Wikisoc volgen via Google+

 

 

WAT? wx5 (wwwww) 

 Wij Willen Wettelijke Waarheden Weten 

 

De media verspreiden voortdurend informatie die rechtstreeks of onrechtstreeks juridisch is.

  

Wikisoc speurt naar nieuwsmededelingen met sociaalrechtelijke informatie die vragen oproepen (en probeert die vragen te beantwoorden).

 

 

VOOR WIE?

 

 Voor de (al dan niet eeuwige) student en voor al wie (minstens voor een stukje) leeft om te leren, zoals de auteur.

 

 

DE AUTEUR 

 

 

advocaat Willy van Eeckhoutte

 

professor Willy van Eeckhoutte

 

ANDERE INFORMATIE OVER SOCIAAL RECHT:

klik op de afbeelding

 

 

           

 

          

 

 

Trefwoorden