Wikisoc - De vrije informatiebron over sociaal recht in België

Welkom op de WikiSoc blog

WikiSoc is een blog waarin prof. Willy van Eeckhoutte fouten signaleert in of vragen stelt bij informatie over arbeids- of socialezekerheidsrecht in de media.
Niet de zoveelste opinie, maar hard recht

Terug naar overzicht
De Standaard, dinsdag 16 januari 2018, p. 18

Een onderneming zonder eigen werknemers, die alleen werkt met uitzendkrachten. Kan of, beter gezegd, mag dat wel?

Volgens de Nederlandse politicus Willem Moorlag, voorheen directeur van de sociale werkplaats Alescon, blijkbaar wel. Maar de rechter besliste dat Alescon alleen maar klinkt als Alleskan. Volgens hem kan dat niet (Kantonrechter Assen 19 december 2017, zaak-/rolnummer: 5846544 CV EXPL 17-2417).

Eigen aan de Nederlandse zaak is dat de werknemers van Alescon waren tewerkgesteld in het kader van de Wet Sociale Werkvoorziening, WSW afgekort en dat haar werknemers, in het vonnis WSW-ers genoemd, in de sociale werkvoorziening werkten. Ik laat dat aspect hier buiten beschouwing, hoewel de rechtbank zijn beslissing in eerste instantie steunt op het motief dat “de door Alescon c.s. toegepaste uitzendconstructie in strijd is met doel en strekking van de WSW”.

Mijn vraag is of en, zo ja, in welke gevallen de Belgische rechter zou kunnen beslissen dat de uitzendkrachten waarop een onderneming zonder eigen personeel een beroep doet, “in vaste dienst moeten komen” van die onderneming, om de termen van het artikel in De Standaard te gebruiken.

Om in die zin te kunnen beslissen is in de eerste plaats vereist dat het beroep op uitzendkrachten niet wettig gebeurt.

 

Alleen uitzendpersoneel

Kan een onderneming zonder eigen personeel dat wel, enkel uitzendkrachten tewerkstellen?

De wet bepaalt dat uitzendarbeid enkel kan om tijdelijke arbeid uit te voeren, zijnde een activiteit die op grond van een arbeidsovereenkomst wordt uitgeoefend en tot doel heeft in de vervanging van een vaste werknemer te voorzien of te beantwoorden aan een tijdelijke vermeerdering van werk of te zorgen voor de uitvoering van een uitzonderlijk werk (art. 21 en art. 1, § 1, Uitzendarbeidswet).

Een onderneming zonder personeel, bv. een eenpersoonszaak, kan met een tijdelijke vermeerdering van werk geconfronteerd worden of behoefte hebben aan arbeidskracht om een uitzonderlijk werk te kunnen uitvoeren. Zij kan daarvoor een beroep doen op een of meer uitzendkrachten.

 

Onderneming zonder personeel wordt werkgever van de uitzendkrachten

Wordt tegen die regel gezondigd, bv. omdat de onderneming zonder eigen personeel structureel een beroep doet op uitzendarbeid, dan wordt zij op grond van de wet de werkgever van de uitzendkracht (art. 20, 2°, Uitzendarbeidswet). 

De Kantonrechter van Asse kwam in de zaak-Alescon tot dezelfde conclusie op de overweging “dat de [werknemers] die op basis van een schriftelijk contract met [het uitzendbureau] bij Alescon te werk zijn gesteld feitelijk een arbeidsovereenkomst met Alescon hebben gesloten” (onder 4.8).

In België is het, in het hierboven geschetste scenario, niet nodig terug te grijpen naar dergelijke redenering. De wet regelt het.

Categorieën: Uitzendarbeid

Inschrijven

Updates ontvangen via mail?

WikiSoc volgen via Twitter

 

Wikisoc volgen via Google+

 

 

WAT? wx5 (wwwww) 

 Wij Willen Wettelijke Waarheden Weten 

 

De media verspreiden voortdurend informatie die rechtstreeks of onrechtstreeks juridisch is.

  

Wikisoc speurt naar nieuwsmededelingen met sociaalrechtelijke informatie die vragen oproepen (en probeert die vragen te beantwoorden).

 

 

VOOR WIE?

 

 Voor de (al dan niet eeuwige) student en voor al wie (minstens voor een stukje) leeft om te leren, zoals de auteur.

 

 

DE AUTEUR 

 

 

advocaat Willy van Eeckhoutte

 

professor Willy van Eeckhoutte

 

ANDERE INFORMATIE OVER SOCIAAL RECHT:

klik op de afbeelding

 

 

           

 

          

 

 

Trefwoorden