Wikisoc - De vrije informatiebron over sociaal recht in België

Welkom op de WikiSoc blog

WikiSoc is een blog waarin prof. Willy van Eeckhoutte fouten signaleert in of vragen stelt bij informatie over arbeids- of socialezekerheidsrecht in de media.
Niet de zoveelste opinie, maar hard recht

Terug naar overzicht
De Morgen, dinsdag 30 januari 2018, p. 5

Nu en later


Het is juist dat de Antidiscriminatiewet wat ziekte betreft, enkel de huidige en toekomstige ziektetoestand als criterium hanteert (art. 3 Antidiscriminatiewet).

Maar zeker in het arbeidsrecht is er veel meer dan wetten: heel wat onderwerpen worden geregeld door collectieve arbeidsovereenkomsten, soms zelfs naast of net onder de wet (boven de wet kan niet, gelet op de hiërarchie van de rechtsbronnen).


Vroeger


Ook hier is dat het geval. Naast de Antidiscriminatiewet is er de interprofessionele CAO nr. 95 die geldt voor de hele particuliere sector.


Die verbiedt ongelijke behandeling op basis van ziekteverleden gedurende de hele arbeidsrelatie, met inbegrip van de ontslagregelingen (art. 2 en 3, 1ste lid). Aangezien de CAO nr. 95 algemeen bindend is verklaard, is een schending ervan zelfs een misdrijf (art. 189 Sociaal Strafwetboek). Op dat vlak vult de cao het tekortschieten van de Antidiscriminatiewet aan.

Het discriminatieverbod van de CAO nr. 95 wordt niet overtreden als de ongelijke behandeling “verband houdt met de functie of de aard van de onderneming” (art. 3, 2de lid). “Te veel ziekteverlof”, om de termen van Els Keytsman te gebruiken, lijkt daarvoor in aanmerking te komen als de werking van de onderneming daardoor wordt verstoord. Dat geen sprake is van discriminatie bij veelvuldige of langdurige afwezigheden wegens ziekte die de goede gang van zaken in de onderneming in het gedrang brengen, is ook de gangbare rechtspraak bij toepassing van de Antidiscriminatiewet op ziektetoestanden. Maar dan gaat het per definitie om de huidige of toekomstige ziektetoestand (of een handicap), want dat zijn de enige criteria die de wet in deze context hanteert.


Een voorbije ziekte kan moeilijk een nadelige weerslag hebben voor het bedrijf. Anders is ze niet echt of niet helemaal voorbij. Wie om zijn ziekteverleden wordt ontslagen, krijgt dan ook bescherming van de CAO nr. 95. Die kent wel een straf, maar niet het instrumentarium, de bewijsregeling en de forfaitaire schadevergoeding van zes maanden loon waarin de Antidiscriminatiewet voorziet.


Conclusie


Je (ziekte)verleden kan je blijven “achtervolgen” zonder dat de wet je daarbij beschermt zoals hij met je (ziekte)toekomst doet. Bij de sociale partners is het omgekeerde het geval. 

Categorieën: Discriminatie Ontslag

Inschrijven

Updates ontvangen via mail?

WikiSoc volgen via Twitter

 

Wikisoc volgen via Google+

 

 

WAT? wx5 (wwwww) 

 Wij Willen Wettelijke Waarheden Weten 

 

De media verspreiden voortdurend informatie die rechtstreeks of onrechtstreeks juridisch is.

  

Wikisoc speurt naar nieuwsmededelingen met sociaalrechtelijke informatie die vragen oproepen (en probeert die vragen te beantwoorden).

 

 

VOOR WIE?

 

 Voor de (al dan niet eeuwige) student en voor al wie (minstens voor een stukje) leeft om te leren, zoals de auteur.

 

 

DE AUTEUR 

 

 

advocaat Willy van Eeckhoutte

 

professor Willy van Eeckhoutte

 

ANDERE INFORMATIE OVER SOCIAAL RECHT:

klik op de afbeelding

 

 

           

 

          

 

 

Trefwoorden