Wikisoc - De vrije informatiebron over sociaal recht in België

Welkom op de WikiSoc blog

WikiSoc is een blog waarin prof. Willy van Eeckhoutte fouten signaleert in of vragen stelt bij informatie over arbeids- of socialezekerheidsrecht in de media.
Niet de zoveelste opinie, maar hard recht

Terug naar overzicht
De Standaard, vrijdag 4 maart 2016, p. 2
De Standaard, vrijdag 4 maart 2016, p. 10

België

Het antwoord op die vraag ligt niet voor de hand. In De Standaard van 4 maart 2016 valt alvast te lezen

  • de Nederlandse loodsen het stakingswapen overboord hebben moeten gooien toen ze in 1988 overstapten van het ambtenaren- naar het zelfstandigenstatuut,
  • de Gentse foorkramers, die toch zelfstandigen zijn, daags voordien hadden gestaakt tegen de eisen van de Gentse feestenschepen voor meer diversiteit in het aanbod.

 De Belgische wet zegt niets over het recht te staken, zelfs niet over dat van de werknemers. Ook in het Belgische Wetboek van economisch recht komen geen aanknopingspunten voor die ondernemers een recht tot staken zouden toekennen.

 

Europa

 

 Het Europees Sociaal Handvest, dat in België de juridische basis vormt van het recht te staken, heeft het in zijn artikel 6.4 enkel over “het recht van werknemers en werkgevers op collectief optreden in gevallen van belangengeschillen, met inbegrip van het stakingsrecht”. Die bepaling kent een zelfstandige dus wel het recht te staken toe in zijn hoedanigheid van werkgever, maar niet in zijn hoedanigheid van ondernemer.

 

Nederland

 Misschien hebben de Nederlanders, van wie men zegt -blijkbaar ook als het om loodsen gaat - dat zij “voor zijn” op de Belgen, een antwoord op de vraag? Wel, lees daarvoor even het vonnis dat de handelskamer in de afdeling civiel recht van de rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht  - jaja, ook in de hertekening van het gerechtelijk landschap was Nederland “voor op ons” - op 20 juli 2015 wees in het kort geding dat de bv Koninklijke PostNL  - Nederlanders houden van afkortingen -  en de bv PostNL Pakketen Benelux inleidden tegen een van de pakketbezorgers op wie de laatstgenoemde een beroep doet. De betrokkene had WhatsApp-berichten verzonden waarin hij iedereen opriep de toegang tot diverse depots van PostNL “totaal plat te gooien” of met andere woorden te blokkeren.

Deze “subcontracters” zegt het vonnis– ook van slecht Engels houden de Nederlanders: het is subcontractors – zijn hetzij zelfstandige zonder personeel (ZZP-er), hetzij zelfstandige met werkend personeel (ZMP-er), hetzij zelfstandige met een zelfstandige (ZMZ-er). Welnu, de rechter beslist dat het recht te staken zoals vervat in artikel 6.4 van het Europees Sociaal Handvest weliswaar niet alleen toekomt aan werknemers, maar ook aan schijnzelfstandigen, doch niet aan zelfstandigen. (Hij beslist, terloops gezegd, dat het recht te staken in de concrete situatie waarin hij uitspraak doet, hoe dan ook geen rechtvaardiging vormt voor de inbreuk op het recht van PostNL tot ongestoorde bedrijfsvoering en het gebruik daarbij van haar bedrijfsmiddelen, die het blokkeren van de toegangen tot de depots en het belemmeren van werknemers van PostNL. en derden in de rechtmatige toegang tot die depots en het uitvoeren van hun werk, uitmaakt).

  

Conclusie

Zelfstandigen hebben op grond van de thans geldende teksten niet alle grondrechten die werknemers krijgen.

Categorieën: Staking

Inschrijven

Updates ontvangen via mail?

WikiSoc volgen via Twitter

 

Wikisoc volgen via Google+

 

 

WAT? wx5 (wwwww) 

 Wij Willen Wettelijke Waarheden Weten 

 

De media verspreiden voortdurend informatie die rechtstreeks of onrechtstreeks juridisch is.

  

Wikisoc speurt naar nieuwsmededelingen met sociaalrechtelijke informatie die vragen oproepen (en probeert die vragen te beantwoorden).

 

 

VOOR WIE?

 

 Voor de (al dan niet eeuwige) student en voor al wie (minstens voor een stukje) leeft om te leren, zoals de auteur.

 

 

DE AUTEUR 

 

 

advocaat Willy van Eeckhoutte

 

professor Willy van Eeckhoutte

 

ANDERE INFORMATIE OVER SOCIAAL RECHT:

klik op de afbeelding

 

 

           

 

          

 

 

Trefwoorden