Wikisoc - De vrije informatiebron over sociaal recht in België

Welkom op de WikiSoc blog

WikiSoc is een blog waarin prof. Willy van Eeckhoutte fouten signaleert in of vragen stelt bij informatie over arbeids- of socialezekerheidsrecht in de media.
Niet de zoveelste opinie, maar hard recht

Terug naar overzicht
De Tijd, dinsdag 4 oktober 2016, p.3

Tiens, ik had altijd gedacht dat brugpensioen, SWT zoals het stelsel thans heet, een recht van de werknemer is en geen faculteit voor de werkgever.

 Dat is ook zo. Nemen wij de algemene interprofessionele regeling van de CAO nr. 17. De sectorale regelingen wijken daarvan wat dit aspect betreft, niet af. De cao’s van de bankensector verwijzen zelfs naar “de algemene toepassingsmodaliteiten” van de CAO nr. 17).

 Uit de artikelen 3 en 4 van die cao blijkt duidelijk dat de werknemers die aan de voorwaarden van ontslagwijze (niet wegens dringende reden) en leeftijd voldoen en die een werkloosheidsuitkering ontvangen, “recht hebben” op een aanvullende vergoeding, m.a.w. op SWT. De werkgever kan hen dat niet weigeren. Alleen de werknemer heeft het recht om, in het kader van de procedure die de werkgever moet volgen als hij een werknemer ontslaat die aan de voorwaarden voldoet, het “brugpensioen” te weigeren en te verkiezen “deel uit te maken van een arbeidsreserve” (art. 10, vijfde lid, CAO nr. 17). Ik denk niet dat enige werknemer van ING reservist zal willen worden.

 

Conclusie

Ongetwijfeld bedoelt De Tijd met “ING zal geen beroep doen op het systeem van brugpensioen” dat zij geen erkenning zal vragen als onderneming in herstructurering om de “SWT-leeftijd” naar beneden te krijgen (dat zij geen onderneming in moeilijkheden is, zegt ze zelf

(zie over die verlagingsmogelijkheid een vorige post).  ING noemt die houding blijkbaar “haar verantwoordelijkheid opnemen”.

Inschrijven

Updates ontvangen via mail?

WikiSoc volgen via Twitter

 

Wikisoc volgen via Google+

 

 

WAT? wx5 (wwwww) 

 Wij Willen Wettelijke Waarheden Weten 

 

De media verspreiden voortdurend informatie die rechtstreeks of onrechtstreeks juridisch is.

  

Wikisoc speurt naar nieuwsmededelingen met sociaalrechtelijke informatie die vragen oproepen (en probeert die vragen te beantwoorden).

 

 

VOOR WIE?

 

 Voor de (al dan niet eeuwige) student en voor al wie (minstens voor een stukje) leeft om te leren, zoals de auteur.

 

 

DE AUTEUR 

 

 

advocaat Willy van Eeckhoutte

 

professor Willy van Eeckhoutte

 

ANDERE INFORMATIE OVER SOCIAAL RECHT:

klik op de afbeelding

 

 

           

 

          

 

 

Trefwoorden