Wikisoc - De vrije informatiebron over sociaal recht in België

Welkom op de WikiSoc blog

WikiSoc is een blog waarin prof. Willy van Eeckhoutte fouten signaleert in of vragen stelt bij informatie over arbeids- of socialezekerheidsrecht in de media.
Niet de zoveelste opinie, maar hard recht

Terug naar overzicht
De Standaard, woensdag 18 juni 2014, p. 11
De Standaard, woensdag 18 juni 2014, p. 11

Een ongeval is een plotselinge gebeurtenis die een letsel veroorzaakt aan een werknemer, zich voordoet op een tijdstip waarop het slachtoffer onder het effectief of virtueel gezag staat van de werkgever en de realisering is van een risico dat verbonden is aan de uitvoering van de arbeidsovereenkomst. Dat is de omschrijving van het wettelijk begrip arbeidsongeval op de wijze waarop het wordt ingevuld door de rechtspraak en rechtsleer (art. 7, eerste lid, Arbeidsongevallenwet).

 In pestgedrag komen handelingen voor die men een plotselinge gebeurtenis kan noemen. Zij kunnen een psychisch letsel veroorzaken. Als het pesten zich voordoet op het werk, zal het in de regel ook beantwoorden aan de andere voorwaarden, die de wet omschrijft als “tijdens en door het feit van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst”. Waar mensen samenwerken, bestaat nu eenmaal het risico dat de ene de andere gaat pesten.

 Merkwaardig is wel dat, althans volgens het krantenartikel, de werkgever tot schadevergoeding zou zijn veroordeeld. In beginsel zijn burgerlijke vorderingen tegen de werkgever op grond van een arbeidsongeval niet mogelijk (art. 4§, § 1, Arbeidsongevallenwet). Maar om precies te kunnen oordelen moet men natuurlijk het dossier kennen.

Inschrijven

Updates ontvangen via mail?

WikiSoc volgen via Twitter

 

Wikisoc volgen via Google+

 

 

WAT? wx5 (wwwww) 

 Wij Willen Wettelijke Waarheden Weten 

 

De media verspreiden voortdurend informatie die rechtstreeks of onrechtstreeks juridisch is.

  

Wikisoc speurt naar nieuwsmededelingen met sociaalrechtelijke informatie die vragen oproepen (en probeert die vragen te beantwoorden).

 

 

VOOR WIE?

 

 Voor de (al dan niet eeuwige) student en voor al wie (minstens voor een stukje) leeft om te leren, zoals de auteur.

 

 

DE AUTEUR 

 

 

advocaat Willy van Eeckhoutte

 

professor Willy van Eeckhoutte

 

ANDERE INFORMATIE OVER SOCIAAL RECHT:

klik op de afbeelding

 

 

           

 

          

 

 

Trefwoorden