Wikisoc - De vrije informatiebron over sociaal recht in België

Welkom op de WikiSoc blog

WikiSoc is een blog waarin prof. Willy van Eeckhoutte fouten signaleert in of vragen stelt bij informatie over arbeids- of socialezekerheidsrecht in de media.
Niet de zoveelste opinie, maar hard recht

Terug naar overzicht
De Tijd, vrijdag 14 maart 2014, p 18

Kan dat zomaar, in een cao de bepalingen gaan schrappen die men verouderd vindt?

In onderling akkoord natuurlijk wel. Dat heet dan een wijziging van een bestaande cao door een nieuwe.

Maar eenzijdig, door één partij?

Natuurlijk niet. Een cao blijft een overeenkomst en pacta sunt servanda.

Hoe geraakt men dan van een cao af als dat, zoals hier blijkbaar het geval is, dat niet lukt via overleg?

Gaat het om een cao gesloten voor onbepaalde tijd of om een bepaalde tijd met een verlengingsbeding, dan kan die worden opgezegd (art. 15 Cao-wet). De opzeggingstermijn en de wijze van opzegging moeten in de cao worden vermeld (art. 16.5 Cao-wet). De opzegging moet bovendien worden neergelegd bij de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (art. 18.2 Cao-wet).

Maar intussen moet de cao voort worden nageleefd.

Wat gebeurt er dan als een partij toch eenzijdig begint te schrappen in een cao?

Juridisch zijn de doorgehaalde bepalingen uiteraard niet geschrapt. Zij blijven bestaan en binden. Wie zich daarop kan beroepen, kan daarvan de naleving of uitvoering eisen.

Kan men niet, zoals hier blijkbaar gebeurt, de “geschrapte” bepalingen niet meer toepassen ten aanzien van nieuwe werknemers?

Ook dat kan niet. Alle werknemers van een werkgever die gebonden is door de cao, kunnen zich op de cao beroepen (art. 19.4 Cao-wet). Zowel “oude” als nieuwe.

 

Conclusie

Schrappen in een cao kan niet. Quod scripsisti, scripsisti (wat je geschreven hebt, het je geschreven)*

*Een cao is overigens maar een cao als die op schrift is gesteld (art. 13 Cao-wet). 

Inschrijven

Updates ontvangen via mail?

WikiSoc volgen via Twitter

 

Wikisoc volgen via Google+

 

 

WAT? wx5 (wwwww) 

 Wij Willen Wettelijke Waarheden Weten 

 

De media verspreiden voortdurend informatie die rechtstreeks of onrechtstreeks juridisch is.

  

Wikisoc speurt naar nieuwsmededelingen met sociaalrechtelijke informatie die vragen oproepen (en probeert die vragen te beantwoorden).

 

 

VOOR WIE?

 

 Voor de (al dan niet eeuwige) student en voor al wie (minstens voor een stukje) leeft om te leren, zoals de auteur.

 

 

DE AUTEUR 

 

 

advocaat Willy van Eeckhoutte

 

professor Willy van Eeckhoutte

 

ANDERE INFORMATIE OVER SOCIAAL RECHT:

klik op de afbeelding

 

 

           

 

          

 

 

Trefwoorden