Wikisoc - De vrije informatiebron over sociaal recht in België

Welkom op de WikiSoc blog

WikiSoc is een blog waarin prof. Willy van Eeckhoutte fouten signaleert in of vragen stelt bij informatie over arbeids- of socialezekerheidsrecht in de media.
Niet de zoveelste opinie, maar hard recht

Terug naar overzicht
De Standaard, vrijdag 23 december 2016, p. 12

 Bekennen moet ik het: na (straks) 42 jaar academische en justitiële rechtsbeoefening had ik er nooit van gehoord. De stakingswet. Aan mijn studenten zeg ik al even lang dat België geen stakingswet heeft.

 Er is wel artikel 6.4 van het (Herziene) Europees Sociaal Handvest, dat het recht van de werknemers te staken erkent en artikel 38 van dat handvest, dat als beperkingen van (onder meer) dat recht toestaat, “die welke bij de wet zijn voorgeschreven en in een democratische samenleving noodzakelijk zijn voor de bescherming van de rechten en vrijheden van anderen en voor de bescherming van de openbare orde, de nationale veiligheid, de volksgezondheid of de goede zeden.”

 De Belgische Wet Prestaties Algemeen Belang in Vredestijd, die “opeisingen” mogelijk maakt, is, zo blijkt uit zijn bewoordingen, enkel van toepassing op de particuliere sector. Voor de “pachters” van lijnen dus, niet voor De Lijn

 

Conclusie

Zoiets als "de" stakingswet bestaat niet. Het zou wellicht een mooi kerstcadeau zijn voor alle vredelievende mensen van goede wil. Zelfs in een light versie.

Categorieën: Staking

Inschrijven

Updates ontvangen via mail?

WikiSoc volgen via Twitter

 

Wikisoc volgen via Google+

 

 

WAT? wx5 (wwwww) 

 Wij Willen Wettelijke Waarheden Weten 

 

De media verspreiden voortdurend informatie die rechtstreeks of onrechtstreeks juridisch is.

  

Wikisoc speurt naar nieuwsmededelingen met sociaalrechtelijke informatie die vragen oproepen (en probeert die vragen te beantwoorden).

 

 

VOOR WIE?

 

 Voor de (al dan niet eeuwige) student en voor al wie (minstens voor een stukje) leeft om te leren, zoals de auteur.

 

 

DE AUTEUR 

 

 

advocaat Willy van Eeckhoutte

 

professor Willy van Eeckhoutte

 

ANDERE INFORMATIE OVER SOCIAAL RECHT:

klik op de afbeelding

 

 

           

 

          

 

 

Trefwoorden