Wikisoc - De vrije informatiebron over sociaal recht in België

Welkom op de WikiSoc blog

WikiSoc is een blog waarin prof. Willy van Eeckhoutte fouten signaleert in of vragen stelt bij informatie over arbeids- of socialezekerheidsrecht in de media.
Niet de zoveelste opinie, maar hard recht

Terug naar overzicht
DeStandaard Avond, dinsdag 26 januari 2016

Kristel Bracke heeft gelijk, maar ook een heel klein beetje “ongelijk”.

Ze heeft gelijk in die zin dat de vakantiewetgeving bepaalt dat de vakantie moet worden toegekend binnen twaalf maanden die op het einde van het vakantiedienstjaar volgen, d.i. vόόr 31 december van het jaar waarin de vakantie wordt genomen (art. 64, 1°, Uitvoeringsbesluit Jaarlijkse-Vakantiewet).

 Haar “ongelijk” (eigenlijk gaat het om een gebrek aan nuancering, ongetwijfeld niet aan haarzelf toe te schrijven) bestaat erin dat niet wordt vermeld dat dit principe de laatste jaren op de helling werd gezet door het Hof van Justitie van de Europese Unie, althans in één situatie. Als een werknemer als gevolg van arbeidsongeschiktheid wegens ziekte of ongeval zijn vakantie niet of niet volledig heeft kunnen opnemen vόόr het einde van het vakantiejaar, moet hem de mogelijkheid worden geboden die binnen een redelijke termijn nadien op te nemen. Dat blijkt een tweetal arresten van het Hof, waarvan ik hier, zoals gebruikelijk in het juridische milieu, enkel de naam van de eisende partijen vermeld: Schulz en Schulze, respectievelijk van 2010 en 2011). Het valt te verwachten dat zij, om de derde landstaal maar eens te gebruiken, Schule machen werden bij de Belgische rechters.

Verder dan de landsgrenzen denkende werkgevers – of gewoon werkgevers die te allen prijze discussies daarover willen vermijden, antwoorden de vraag van een werknemer om vakantiedagen die hij in het vakantiejaar niet kon opnemen wegens arbeidsongeschiktheid, over te dragen naar het volgende jaar, dan ook het best met: wir schaffen das.

Categorieën: Vakantie

Inschrijven

Updates ontvangen via mail?

WikiSoc volgen via Twitter

 

Wikisoc volgen via Google+

 

 

WAT? wx5 (wwwww) 

 Wij Willen Wettelijke Waarheden Weten 

 

De media verspreiden voortdurend informatie die rechtstreeks of onrechtstreeks juridisch is.

  

Wikisoc speurt naar nieuwsmededelingen met sociaalrechtelijke informatie die vragen oproepen (en probeert die vragen te beantwoorden).

 

 

VOOR WIE?

 

 Voor de (al dan niet eeuwige) student en voor al wie (minstens voor een stukje) leeft om te leren, zoals de auteur.

 

 

DE AUTEUR 

 

 

advocaat Willy van Eeckhoutte

 

professor Willy van Eeckhoutte

 

ANDERE INFORMATIE OVER SOCIAAL RECHT:

klik op de afbeelding

 

 

           

 

          

 

 

Trefwoorden