Wikisoc - De vrije informatiebron over sociaal recht in België

Welkom op de WikiSoc blog

WikiSoc is een blog waarin prof. Willy van Eeckhoutte fouten signaleert in of vragen stelt bij informatie over arbeids- of socialezekerheidsrecht in de media.
Niet de zoveelste opinie, maar hard recht

Terug naar overzicht
De Morgen, donderdag 30 december 2016, p. 12

Het jaareinde stemt doorgaans vrolijk en daarom kan ik het niet laten 2016 met wat ik in De Morgen van 30 december lees: een werkgever die zijn werknemers zoveel vakantie toestaat als zij verlangen, zou nu ook hun vakantiereis willen betalen. “Alleen is dat in ons land niet legaal”. Zo staat het er letterlijk.

 Ik dacht al ook de dag dat ik dit las te hebben goedgemaakt door iets te hebben bijgeleerd. Maar de volgende zin legt het uit: “De vakantie van werknemers betalen wordt nu gezien als een verdoken loonkost”.

 De betaling van vakantie van werknemers plegen juristen vakantiegeld te noemen. Ik geef toe dat dit een wat flauwe bemerking is, aangezien uit wat in het begin van het artikel staat, blijkt dat het gaat om de betaling van “de reis tijdens dat verlof”, het vliegtuigticket dus bijvoorbeeld.

 

Loon(kost)

Is dat “een verdoken loonkost”? Het hangt ervan af wat men met “verdoken” bedoeld. Het vliegtuigticket betalen van een werknemer die vakantie neemt, is zonder twijfel loon in de zin van artikel 2, eerste lid, van de Loonbeschermingswet. Wordt die toekenning dan niet terug uit het loonbegrip gesloten als “vakantiegeld” door het derde lid, 1°, a, van die wet? Ik denk van niet, hoewel ik wel bereid ben daarover te discussiëren.

 

Socialezekerheidsbijdragen

 Maar hoe dan ook, waar CEO Tom Herrijgers op alludeert als hij een “extra vakantiebonus” die bestaat in de tenlasteneming door de werkgever van vakantiereiskosten “illegaal” noemt, is dat daarop socialezekerheidsbijdragen verschuldigd zijn (al verduikt hij dat door te spreken van “een administratieve rompslomp”). Dat de RSZ op dergelijke “bonus” bijdragen kan innen, lijdt geen twijfel. Zelfs als men het bedrag ervan zou beschouwen als vakantiegeld, zou het, volgens de rechtspraak van het Hof van Cassatie, zeker worden aangemerkt als een aanvulling op het wettelijk dubbel vakantiegeld. En dat aanvullend vakantiegeld wordt terug in het loonbegrip ingevoerd als het erop aan komt de basis vast te stellen waarop socialezekerheidsbijdragen verschuldigd zijn (art. 19, § 1, vierde lid, Uitvoeringsbesluit RSZ-wet).

 

Conclusie

 Aan alle lezers van deze blogpost (misschien ben ik wel de enige, maar dan is mijn wens niet minder gemeend ) een zalig en gelukkig Nieuwjaar.

Categorieën: Loon RSZ Vakantie

Inschrijven

Updates ontvangen via mail?

WikiSoc volgen via Twitter

 

Wikisoc volgen via Google+

 

 

WAT? wx5 (wwwww) 

 Wij Willen Wettelijke Waarheden Weten 

 

De media verspreiden voortdurend informatie die rechtstreeks of onrechtstreeks juridisch is.

  

Wikisoc speurt naar nieuwsmededelingen met sociaalrechtelijke informatie die vragen oproepen (en probeert die vragen te beantwoorden).

 

 

VOOR WIE?

 

 Voor de (al dan niet eeuwige) student en voor al wie (minstens voor een stukje) leeft om te leren, zoals de auteur.

 

 

DE AUTEUR 

 

 

advocaat Willy van Eeckhoutte

 

professor Willy van Eeckhoutte

 

ANDERE INFORMATIE OVER SOCIAAL RECHT:

klik op de afbeelding

 

 

           

 

          

 

 

Trefwoorden