Wikisoc - De vrije informatiebron over sociaal recht in België

Welkom op de WikiSoc blog

WikiSoc is een blog waarin prof. Willy van Eeckhoutte fouten signaleert in of vragen stelt bij informatie over arbeids- of socialezekerheidsrecht in de media.
Niet de zoveelste opinie, maar hard recht

Terug naar overzicht

Zeg nooit premie tegen een prestatie

De voordelen en de financiering van de Vlaamse Zorgverzekering

30 december 2014
Het belang van Limburg, dinsdag 30 december 2014, p. 1

Sociaaljuridische newspeak (3)

Prestatie ≠ Premie

 In vergelijking met tien jaar geleden ontvangt de helft meer Vlamingen (231.000 in de plaats van 150.000) elke maand 130 euro van de Vlaamse zorgverzekering, zo meldt Het Belang van Limburg op de eerste bladzijde van de krant.

 Merkwaardig is, dat de krant die 130 euro zorgpremie noemt.

 Naast in de betekenissen van beloning en prijs, wordt de term premie ook gebruikt om het periodiek te betalen bedrag voor een, al dan niet sociale, verzekering aan te duiden, zo bevestigt Van Dale. In het kader van de Vlaamse zorgverzekering wordt de premie bijdrage of jaarlijkse ledenbijdrage genoemd. Zij bedraagt op dit ogenblik 25 euro (art. 9, eerste lid, Uitvoeringsbesluit Vlaams Zorgdecreet).

Besluit van de Vlaamse Regering van 5 februari 2010 houdende de uitvoering van het decreet van 30 maart 1999 houdende de organisatie van de zorgverzekering

Volgend jaar wordt de bijdrage verdubbeld, zo werd aangekondigd.

Maar daarover gaat het niet in Het Belang van Limburg. Wat met de helft is gestegen, is het aantal personen dat een prestatie, in de betekenis van sociaal voordeel, ontving in het kader van de Vlaamse zorgverzekering. Die prestatie wordt "tenlasteneming door een zorgkas van de kosten van niet-medische hulp- en dienstverlening genoemd "(artikel 5 Vlaams Zorgdecreet) of, kortweg, "tenlasteneming"(artikel 63 Uitvoeringsbesluit Vlaams Zorgdecreet).

Men mag de zaken niet door elkaar haspelen. Het is zonder meer verkeerd de prestatie (de "tenlasteneming ") te benoemen als de financiering daarvan ("de bijdrage" of premie). Niet is de 130 euro waarover het gaat, geen beloning en geen prijs, zij financiert ook niet de sociale voorziening, maar is het voordeel dat die toekent.

 

Inschrijven

Updates ontvangen via mail?

WikiSoc volgen via Twitter

 

Wikisoc volgen via Google+

 

 

WAT? wx5 (wwwww) 

 Wij Willen Wettelijke Waarheden Weten 

 

De media verspreiden voortdurend informatie die rechtstreeks of onrechtstreeks juridisch is.

  

Wikisoc speurt naar nieuwsmededelingen met sociaalrechtelijke informatie die vragen oproepen (en probeert die vragen te beantwoorden).

 

 

VOOR WIE?

 

 Voor de (al dan niet eeuwige) student en voor al wie (minstens voor een stukje) leeft om te leren, zoals de auteur.

 

 

DE AUTEUR 

 

 

advocaat Willy van Eeckhoutte

 

professor Willy van Eeckhoutte

 

ANDERE INFORMATIE OVER SOCIAAL RECHT:

klik op de afbeelding

 

 

           

 

          

 

 

Trefwoorden