Wikisoc - De vrije informatiebron over sociaal recht in België

Welkom op de WikiSoc blog

WikiSoc is een blog waarin prof. Willy van Eeckhoutte fouten signaleert in of vragen stelt bij informatie over arbeids- of socialezekerheidsrecht in de media.
Niet de zoveelste opinie, maar hard recht

Terug naar overzicht
De Tijd, dinsdag 6 september 2016, p. 1

Wat kan je afleiden uit een aanvraag tot erkenning als onderneming in moeilijkheden of herstructurering?

In het sociaal recht hebben de begrippen “onderneming in moeilijkheden” en “onderneming in herstructurering” een eigen, technische, van elkaar onderscheiden betekenis.

In drie onderdelen van het sociaal recht bestaan afzonderlijke regels voor ondernemingen die erkend zijn als onderneming in moeilijkheden:

  • de regeling van het collectief ontslag,
  • de sluitingswetgeving,
  • en de regelgeving i.v.m. SWT (stelsel van werkloosheid met [bedrijfs]toeslag), voorheen brugpensioen.

Collectief ontslag

De regeling bij collectief ontslag houdt in dat werknemers die worden ontslagen in kader van een herstructurering in beginsel verplicht zijn zich in te schrijven bij de tewerkstellingscel die door of in samenwerking met de werkgever moet worden opgericht en die de ontslagen werknemers moet begeleiden bij het zoeken naar een nieuwe job.

 

Sluiting van onderneming

De Sluitingswet bepaalt dat een herstructurering kan worden gelijkgesteld met een sluiting.

 

SWT

Op het vlak van het SWT ten slotte zijn de gevolgen van een erkenning als onderneming in moeilijkheden kort samengevat de volgende:

  • de opzeggingstermijnen kunnen worden verkort,
  • werknemers die met brugpensioen gaan, moeten niet worden vervangen,
  • de loopbaan die vereist is om met brugpensioen te kunnen gaan, is korter,
  • en, vooral, de vereiste minimumleeftijd om met brugpensioen te kunnen gaan, ligt lager (op dit ogenblik 56 i.p.v. de principiële 62 jaar die thans  (art. 18, § 7, derde lid, 1°, en 8ste lid, SWT-besluit).

Conclusie

De “vakbondskringen” hebben gelijk. Je hebt geen glazen bol, enkel een goed wetboek nodig om te zien dat de aanvraag van Axa om erkend te worden als onderneming in herstructurering gebeurt met het oog op brugpensioen op de lagere leeftijd van 55 jaar. 

Inschrijven

Updates ontvangen via mail?

WikiSoc volgen via Twitter

 

Wikisoc volgen via Google+

 

 

WAT? wx5 (wwwww) 

 Wij Willen Wettelijke Waarheden Weten 

 

De media verspreiden voortdurend informatie die rechtstreeks of onrechtstreeks juridisch is.

  

Wikisoc speurt naar nieuwsmededelingen met sociaalrechtelijke informatie die vragen oproepen (en probeert die vragen te beantwoorden).

 

 

VOOR WIE?

 

 Voor de (al dan niet eeuwige) student en voor al wie (minstens voor een stukje) leeft om te leren, zoals de auteur.

 

 

DE AUTEUR 

 

 

advocaat Willy van Eeckhoutte

 

professor Willy van Eeckhoutte

 

ANDERE INFORMATIE OVER SOCIAAL RECHT:

klik op de afbeelding

 

 

           

 

          

 

 

Trefwoorden