Wikisoc - De vrije informatiebron over sociaal recht in België

Welkom op de WikiSoc blog

WikiSoc is een blog waarin prof. Willy van Eeckhoutte fouten signaleert in of vragen stelt bij informatie over arbeids- of socialezekerheidsrecht in de media.
Niet de zoveelste opinie, maar hard recht

Terug naar overzicht

Wat is er mis met een “betaalt pauzekwartiertje”?

Niet dat het betaald wordt

21 mei 2014

Niet dat het betaald wordt. Juridisch verbiedt niets een werkgever een werknemer te betalen zonder dat werk tegenover staat, zoals voor een pauze, of het nu om een pauzekwartiertje, een lunch- of een rookpauze gaat. Maar loon in de algemene betekenis van tegenprestatie van arbeid, is de betaalde som niet. Zelfs niet als de werkgever verplicht is de pauze te betalen, op basis van een cao, een overeenkomst of een verbintenis door eenzijdige wilsuiting.

 Dat belet niet dat een pauze arbeidstijd kan zijn. Dat is meer bepaald het geval als de werknemer tijdens de pauze ter beschikking moet staan van de werkgever. Arbeidstijd is immers de tijd waarin de werknemer ter beschikking staat van de werkgever (art. 19, tweede lid, Arbeidswet). De pauze telt dan wel mee om de arbeidsduur van de werknemers te bepalen, maar moet niet noodzakelijk worden vergoed.

 Overigens kunnen pauzes nog in een ander opzicht sociaalrechtelijk worden “gevalideerd”. Als de werknemer tijdens de pauze onder het effectief of virtueel gezag van de werkgever blijft staan, wordt een ongeval dat de werknemer in de pauze overkomt, voor de toepassing van de Arbeidsongevallenwet beschouwd als een ongeval dat plaatsheeft “tijdens de uitvoering van de arbeidsovereenkomst” en dus in de regel als een arbeidsongeval. “In de regel” omdat het ongeval ook moet overkomen zijn “door de uitvoering van de arbeidsovereenkomst”, waartoe volstaat dat het de realisering is van een risico waaraan de werknemer op dat ogenblik blootstond omwille van zijn arbeidsovereenkomst (zie art. 8 Arbeidsongevallenwet).

Dat is bv. het geval als de werknemer zijn lunchpauze neemt in de refter van het bedrijf, ook dan mogelijk een bevel kan krijgen van de werkgever en wegglijdt over een bananenschil, waarbij hij een been breekt.

 Conclusie

Pauzes worden in het sociaal recht niet eenduidig behandeld.

Inschrijven

Updates ontvangen via mail?

WikiSoc volgen via Twitter

 

Wikisoc volgen via Google+

 

 

WAT? wx5 (wwwww) 

 Wij Willen Wettelijke Waarheden Weten 

 

De media verspreiden voortdurend informatie die rechtstreeks of onrechtstreeks juridisch is.

  

Wikisoc speurt naar nieuwsmededelingen met sociaalrechtelijke informatie die vragen oproepen (en probeert die vragen te beantwoorden).

 

 

VOOR WIE?

 

 Voor de (al dan niet eeuwige) student en voor al wie (minstens voor een stukje) leeft om te leren, zoals de auteur.

 

 

DE AUTEUR 

 

 

advocaat Willy van Eeckhoutte

 

professor Willy van Eeckhoutte

 

ANDERE INFORMATIE OVER SOCIAAL RECHT:

klik op de afbeelding

 

 

           

 

          

 

 

Trefwoorden