Wikisoc - De vrije informatiebron over sociaal recht in België

Welkom op de WikiSoc blog

WikiSoc is een blog waarin prof. Willy van Eeckhoutte fouten signaleert in of vragen stelt bij informatie over arbeids- of socialezekerheidsrecht in de media.
Niet de zoveelste opinie, maar hard recht

Terug naar overzicht
De Standaard, vrijdag 12 augustus 2016, p. 6

Loonsverlaging (voor meer vakantie)

Geen loonsverhoging in de plaats van meer vakantie. Het is in. Maar laten we de vraag even omkeren: kan een werknemer rechtsgeldig instemmen met een loonsvermindering in ruil voor meer vakantiedagen?

Het antwoord is in beginsel positief. Niets belet dat een werkgever en een werknemer overeenkomen dat het loon van die laatste wordt verlaagd (en dat hij in de plaats daarvan een of meer “extralegale” vakantiedagen krijgt). Er zijn maar twee restricties:

  • de toestemming van de werknemer mag niet aangetast zijn door een wilsgebrek zoals dwang (“geweld” zegt het Burgerlijk Wetboek; maar de loutere aanwezigheid van een gezagsverhouding is niet als dwang te beschouwen);
  • de loonsvermindering mag niet leiden tot een loon dat beneden het minimumloon ligt dat vastgelegd is in de sectorale loonschalen van algemeen bindend verklaarde collectieve arbeidsovereenkomsten (of leiden tot een gemiddeld maandinkomen beneden het interprofessionele of sectorale minimum). Het opgeven van (een deel van) een bonus is in dit opzicht in de regel dus geen probleem.

Het akkoord van de werkgever is natuurlijk ook vereist.

Zie ook: Loonsvermindering kan niet alleen, het gebeurt ook.

 

Minder vakantiedagen (voor meer loon)

Van “extralegale“ vakantiedagen kan een werknemer natuurlijk probleemloos afstand doen. Ook hier mag zijn akkoord natuurlijk niet onder dwang tot stand zijn gekomen.

Rechtsgeldig afzien van wettelijke-vakantiedagen kan niet. De wet verbiedt het uitdrukkelijk en verklaart een overeenkomst in die zin nietig (artikel 2, derde lid, Jaarlijkse-Vakantiewet).

Dat belet echter niet dat een werknemer de facto kan nalaten wettelijke-vakantiedagen op te nemen. Als hij ze niet vόόr 31 december van het vakantie jaar heeft opgenomen, is hij ze kwijt (art. 64, 1°, Uitvoeringsbesluit Jaarlijkse-Vakantiewet). De werkgever kan hem daarvoor dan "belonen" met een loonvoordeel. Maar ook hier hangt het van hem af of dit gebeurt.

 

Conclusie

Loonsverlaging voor meer vakantie kan. Minder vakantie voor meer loon ook. Maar telkens moeten de minima worden gerespecteerd.

Categorieën: Loon Vakantie

Inschrijven

Updates ontvangen via mail?

WikiSoc volgen via Twitter

 

Wikisoc volgen via Google+

 

 

WAT? wx5 (wwwww) 

 Wij Willen Wettelijke Waarheden Weten 

 

De media verspreiden voortdurend informatie die rechtstreeks of onrechtstreeks juridisch is.

  

Wikisoc speurt naar nieuwsmededelingen met sociaalrechtelijke informatie die vragen oproepen (en probeert die vragen te beantwoorden).

 

 

VOOR WIE?

 

 Voor de (al dan niet eeuwige) student en voor al wie (minstens voor een stukje) leeft om te leren, zoals de auteur.

 

 

DE AUTEUR 

 

 

advocaat Willy van Eeckhoutte

 

professor Willy van Eeckhoutte

 

ANDERE INFORMATIE OVER SOCIAAL RECHT:

klik op de afbeelding

 

 

           

 

          

 

 

Trefwoorden