Wikisoc - De vrije informatiebron over sociaal recht in België

Welkom op de WikiSoc blog

WikiSoc is een blog waarin prof. Willy van Eeckhoutte fouten signaleert in of vragen stelt bij informatie over arbeids- of socialezekerheidsrecht in de media.
Niet de zoveelste opinie, maar hard recht

Terug naar overzicht
De Tijd, donderdag 2 november 2017, p. 7

Als een werknemer een overtreding begaat, moet hij zelf de verkeersboete betalen. Strafsancties zijn immers persoonlijk. Dat hij de overtreding begaat terwijl hij “voor het werk rijdt”, verandert daaraan niets.

 

Burgerlijke aansprakelijkheid

De aansprakelijkheidsbeperking tot opzet, zware en frequente lichte fouten waarop de werknemer zich kan beroepen op grond van de het arbeidsovereenkomstenrecht, doet daaraan evenmin afbreuk (art. 18 Arbeidsovereenkomstenwet). Die betreft civielrechtelijke, niet strafrechtelijke aansprakelijkheid.

Om dezelfde reden is m.b.t. verkeersboetes evenmin de regel van toepassing op grond waarvan een werkgever door een derde kan worden aangesproken om de schade te herstellen die het gevolg is van een fout die een van zijn werknemers heeft begaan in de uitvoering van zijn arbeidsovereenkomst (art. 1384 B.W.). Dit is evenzeer een kwestie van burgerlijke, niet van strafrechtelijke aansprakelijkheid.

 

Burgerlijke aansprakelijkheid voor geldboeten

Maar de civielrechtelijke figuur van de burgerlijke aansprakelijkheid wordt ook in het strafrecht soms gehanteerd ten aanzien van geldboeten. Dat betekent dan dat in sommige gevallen de federale overheidsdienst Financiën evenzeer de werkgever kan aanspreken tot betaling van een geldboete die werd opgelegd aan een werknemer voor een misdrijf dat hij beging terwijl hij “voor rekening van de werkgever” aan het werk was. Dat is bv. zo voor verkeersboetes (art. 67 Wegverkeerswet).

Maar opdat de werkgever burgerlijk aansprakelijk zou zijn en dus kunnen worden aangesproken voor een geldboete die zou moeten worden opgelegd aan een werknemer die een verkeerovertreding beging terwijl hij voor de werkgever aan het werk was, moet natuurlijk de identiteit van die werknemer bekend zijn.

Dat is nu wat blijkbaar de minister van Mobiliteit wil veranderen: ook als de identiteit van de bestuurder niet bekend is, kan een geldboete worden geïnd van de werkgever als een verkeersovertreding werd begaan met een bedrijfswagen.

 

Boetes terugvorderen van de werknemer

In de huidige stand van zaken kan een werkgever die wordt aangesproken tot betaling van een geldboete die opgelegd wordt aan een werkgever die een verkeersovertreding heeft begaan, die geldboete terugvorderen van de werknemer. Burgerlijk aansprakelijk zijn voor de betaling van een geldboete betekent niet dat men die ook uiteindelijk moet dragen: zij blijft een persoonlijke straf van de werknemer.

Of een werkgever die in de toekomst een geldboete moet betalen omdat de politie niet weet welke werknemer reed met de bedrijfswagen waarmee de verkeersovertreding werd begaan, die geldboete zal kunnen terugvorderen indien hij wél de werknemer kent, zal afhangen van wat de nieuwe wettelijke regeling precies inhoudt.

 

Conclusie

Ik ben benieuwd.

Categorieën: Aansprakelijkheid

Inschrijven

Updates ontvangen via mail?

WikiSoc volgen via Twitter

 

Wikisoc volgen via Google+

 

 

WAT? wx5 (wwwww) 

 Wij Willen Wettelijke Waarheden Weten 

 

De media verspreiden voortdurend informatie die rechtstreeks of onrechtstreeks juridisch is.

  

Wikisoc speurt naar nieuwsmededelingen met sociaalrechtelijke informatie die vragen oproepen (en probeert die vragen te beantwoorden).

 

 

VOOR WIE?

 

 Voor de (al dan niet eeuwige) student en voor al wie (minstens voor een stukje) leeft om te leren, zoals de auteur.

 

 

DE AUTEUR 

 

 

advocaat Willy van Eeckhoutte

 

professor Willy van Eeckhoutte

 

ANDERE INFORMATIE OVER SOCIAAL RECHT:

klik op de afbeelding

 

 

           

 

          

 

 

Trefwoorden