Wikisoc - De vrije informatiebron over sociaal recht in België

Welkom op de WikiSoc blog

WikiSoc is een blog waarin prof. Willy van Eeckhoutte fouten signaleert in of vragen stelt bij informatie over arbeids- of socialezekerheidsrecht in de media.
Niet de zoveelste opinie, maar hard recht

Terug naar overzicht

Zelf je werkrooster plannen

10 januari 2018
De Morgen, woensdag 10 januari 2018, p. 8

Kan dat juridisch eigenlijk, je werknemers zelf hun werkrooster laten “plannen” of “op-stellen”?

Opstellen

Alle voltijdse werkroosters -laten wij ons kortheidshalve daartoe even beperken -moeten vermeld worden in het arbeidsreglement (art. 6, 1°, eerste lid, Arbeidsreglementenwet).

Het opstellen van het arbeidsreglement en dus van de werkroosters is een bevoegdheid van de ondernemingsraad of, als die er niet is, van de werkgever, met inspraak van de werknemers (art. 11-12 Arbeidsreglementenwet).

Het opstellen van arbeidsreglement overlaten aan de werknemers mag dus niet.

Plannen

De dagen en uren plannen waarop een werknemer moet werken, komt juridisch neer op het kiezen van het werkrooster dat van toepassing zal zijn in een bepaalde week (in de veronderstelling dat men de planning van week tot week maakt, wat wel de regel zal zijn).

In tegenstelling tot wat het geval is met deeltijdse werknemers bepaalt de wet daaromtrent niets. Hij zegt enkel dat het de werkgever in principe verboden is tewerk te stellen buiten de werkroosters (art. 38bis Arbeidswet).

Niets belet dan ook dat de werkgever het aan de individuele werknemer overlaat van week tot week het werkrooster te kiezen dat hem het beste uitkomt. Het arbeidsreglement moet dan wel meer dan een werkrooster bevatten en de werknemer mag enkel kiezen tussen die werk-roosters.

 

Conclusie

Zelfroosteren kan als men daaronder het kiezen van het werkrooster begrijpt. Zelf je eigen werkrooster in elkaar knutselen mag niet.

Inschrijven

Updates ontvangen via mail?

WikiSoc volgen via Twitter

 

Wikisoc volgen via Google+

 

 

WAT? wx5 (wwwww) 

 Wij Willen Wettelijke Waarheden Weten 

 

De media verspreiden voortdurend informatie die rechtstreeks of onrechtstreeks juridisch is.

  

Wikisoc speurt naar nieuwsmededelingen met sociaalrechtelijke informatie die vragen oproepen (en probeert die vragen te beantwoorden).

 

 

VOOR WIE?

 

 Voor de (al dan niet eeuwige) student en voor al wie (minstens voor een stukje) leeft om te leren, zoals de auteur.

 

 

DE AUTEUR 

 

 

advocaat Willy van Eeckhoutte

 

professor Willy van Eeckhoutte

 

ANDERE INFORMATIE OVER SOCIAAL RECHT:

klik op de afbeelding

 

 

           

 

          

 

 

Trefwoorden