Wikisoc - De vrije informatiebron over sociaal recht in België

Welkom op de WikiSoc blog

WikiSoc is een blog waarin prof. Willy van Eeckhoutte fouten signaleert in of vragen stelt bij informatie over arbeids- of socialezekerheidsrecht in de media.
Niet de zoveelste opinie, maar hard recht

Geeft Antwerpse natiebaas terecht van katoen tegen de Havenarbeidswet?

De Katoen Natie dreigt voor 211 miljoen euro investeringen naar Frankrijk te verhuizen

14 augustus 2013

In de media

De eis van de sociale inspectie “dat de 815 werknemers van Logisport, een dochterbedrijf van Katoen Natie, havenarbeiders moeten zijn en geen bedienden”. Die eis “komt voort uit het feit dat de logistieke activiteiten van Logisport midden in havengebied liggen, waar de zoge­naam­de wet-Major uit 1972 verplicht te putten uit de pool van zowat 6.500 havenarbeiders. 'Maar toen de wet gemaakt werd, bestond er nog geen e-commerce, waarvoor logistiek nodig is', argumenteert Fernand Huts. 'Met duurdere havenarbeiders kunnen we niet concurreren met logistieke bedrijven buiten de haven die wel bedienden mogen inzetten.'”

Tom Michielsen in De Tijd van 11 september 2013, p. 1

Een van de meest aftandse onderdelen van ons arbeidsrecht, het statuut van de Antwerpse havenarbeider en de toepassingsregels ervan, blijkt onwijzigbaar te zijn. Het 19de eeuwse ‘closed shop-systeem’ – de vakbonden bepalen wie daar mag werken – blijft daar overeind”.

                Guy Tegenbos in De Standaard van 11 september 2013, p. 2

 

Vragen

1. Kunnen havenarbeiders dan geen bedienden zijn?

Natuurlijk wel, als zij in hoofzaak hoofdarbeid verrichten (art. 3 Arbeidsovereenkomstenwet). Het paritair comité nr. 301 voor de havenarbeid is er trouwens een dat bevoegd is voor werklieden én bedienden.

Bedoeld wordt dat zij een erkenning moeten hebben als havenarbeider (een term die ook geldt voor havenbedienden, zoals huisarbeiders ook bedienden kunnen zijn). Dat staat in de wet van 8 juni 1972 betreffende de havenarbeid, de zgn. wet-Major.

 

2. Is het wel juist dat de vakbonden bepalen wie in de haven mag werken?

Eigenlijk is het een paritair samengestelde administratieve commissie, opgericht binnen het voor het betrokken havengebied bevoegde paritair subcomité (Antwerpen, Gent, Brussel en Vilvoorde, Oostende en Nieuwpoort, Zeebrugge- Brugge). Ook de werkgevers moeten dus akkoord gaan.

 

3. Is een dergelijke closed shop, die de facto niet bij een vakbond aangesloten werknemers uitsluit, wel wettig?

-              Een closed shop is in beginsel strijdig met het beginsel van de negatieve vakverenigingsvrijheid. De Belgische wet van 24 mei 1921 tot waarborg van de vrijheid van vereniging bepaalt dat niemand kan gedwongen worden van een vereniging deel uit te maken. En ook het Europees Hof voor de Rechten van de Mens is van mening dat artikel 11 van het EVRM (vrijheid van vereniging) het recht inhoudt zich niet bij een vereniging aan te sluiten (arrest-Sorensen en Rasmussen van 11 januari 2006).

De tegenwerping luidt dat lidmaatschap van een vakbond geen formele vereiste is om als havenarbeider erkend te worden.

-          Is de wet-Major niet in strijd met de beginselen van vrij verkeer van werknemers en van diensten?

 

Men kan zich daarbij ernstige vragen stellen. Te veel om hier te beantwoorden. Iets voor het aan de UGent verbonden International and EU Port Law Center:  http://www.portius.org/ ?

Geeft Antwerpse natiebaas terecht van katoen tegen de Havenarbeidswet?

Inschrijven

Updates ontvangen via mail?

WikiSoc volgen via Twitter

 

Wikisoc volgen via Google+

 

 

WAT? wx5 (wwwww) 

 Wij Willen Wettelijke Waarheden Weten 

 

De media verspreiden voortdurend informatie die rechtstreeks of onrechtstreeks juridisch is.

  

Wikisoc speurt naar nieuwsmededelingen met sociaalrechtelijke informatie die vragen oproepen (en probeert die vragen te beantwoorden).

 

 

VOOR WIE?

 

 Voor de (al dan niet eeuwige) student en voor al wie (minstens voor een stukje) leeft om te leren, zoals de auteur.

 

 

DE AUTEUR 

 

 

advocaat Willy van Eeckhoutte

 

professor Willy van Eeckhoutte

 

ANDERE INFORMATIE OVER SOCIAAL RECHT:

klik op de afbeelding

 

 

           

 

          

 

 

Trefwoorden